Navigacija

Docenti

Red. br. Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža/e naučna/e /umjetnička oblast/i Predmet  
1. Arsen Čarkić Akademija umjetnosti Klavir 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 4 i Korepeticija i Čitanje sa lista 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 4 PDF
2. Biljana Antunović Arhitektonsko-građevinski fakultet Građevinska fizika i Fizika zgrade PDF
3. Branka Rodić Grabovac Prirodno-matematički fakultet Organska hemija 1, Organska hemija 2 i Organska hemija PDF
4. Danilo Kapaso Filozofski fakultet Romanistika (Italijanistika) PDF
5. Dinko Blagojević Akademija umjetnosti Klavir 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 4 i Istorija i teorija 1, 2, 3 i 4 PDF
6. Dragana Bašić Ekonomski fakultet Bankarstvo PDF
7. Drago Vejnović Akademija umjetnosti Fotografija PDF
8. Draženko Jorgić Filozofski fakultet Andragogija PDF
9. Gordana Gardašević Elektrotehnički fakultet Telekomunikacioni sistemi i Multimedijalne telekomunikacije PDF
10. Igor Vučković Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Košarka PDF
11. Igor Zekanović Prirodno-matematički fakultet Politička geografija PDF
12. Jagoda Balaban Medicinski fakultet Katedra za dermatovenerologiju PDF
13. Lazar Stojanović Tehnološki fakultet Metode površinske eksploatacije, Rudarska mehanizacija, Uticaj rudarske eksploatacije na životnu sredinu, Fizibiliti studija i Zaštita okoline u površinskoj eksploataciji PDF
14. Lejla Vasić Prirodno-matematički fakultet Pedagogija sa psihologijom PDF
15. Ljiljana Tadić Latinović Medicinski fakultet Patološka anatomija PDF
16. Ljiljana Topalić Trivunović Prirodno-matematički fakultet Ekologija i raznovrsnost kormofita PDF
17. Milenko Živković Prirodno-matematički fakultet Regionalna geografija Evrope i Regionalna geografija Azije PDF
18 Mirko Ivković Tehnološki fakultet Mehanika stijena i tla i Geomehanika PDF
19. Nataša Glišić Akademija umjetnosti Istorija svjetske drame i pozorišta PDF
20. Nebojša Savić Poljoprivredni fakultet Animalna proizvodnja PDF
21. Nenad Ponorac Medicinski fakultet Fiziologija PDF
22. Nikola Trbojević Mašinski fakultet Projektovanje sistema zaštite na radu PDF
23. Novak Demonjić Akademija umjetnosti Slikarstvo PDF
24. Radenko Dobraš Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Metodička praksa i Studentska praksa PDF
25. Roberto Rusi Filozofski fakultet Romanistika (Italijanistika) PDF
26. Sanda Dodik Akademija umjetnosti Harmonija sa harmonskom analizom 1, 2, 3, 4, 5, 6 PDF
27. Sanja Radanović Filozofski fakultet Metodika nastave njemačkog jezika PDF
28. Siniša Vidaković Akademija umjetnosti Istorija i teorija likovnih umjetnosti i arhitekture PDF
29. Slavko Grbić Medicinski fakultet Hirurgija PDF
30. Slobodan Majstorović Tehnološki fakultet Izrada podzemnih prostorija, Metode podzemne eksploatacije, Projektovanje u podzemnoj eksploataciji PDF
31. Slobodan Simović Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Košarka PDF
32. Snježana Mandić Tehnološki fakultet Prehrambene tehnologije namirnica životinjskog porijekla I PDF
33. Snježana Popović Akademija umjetnosti Klavir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 PDF
34. Srđan Dušanić Filozofski fakultet Socijalna psihologija ljudskih grupa i Praktikum iz socijalne psihologije PDF
35. Stevo Bojanić Akademija umjetnosti Vokalna tehnika i Poznavanje instrumenata PDF
36. Strain Posavljak Mašinski fakultet Otpornost materijala PDF
37. Svjetlana Sredić Prirodno-matematički fakultet Opšta i neorganska hemija PDF
38. Tatjana Marjanović Filozofski fakultet Engleski jezik PDF
39. Tibor Živković Filozofski fakultet Istorija srednjeg vijeka PDF
40. Tihomir  Latinović Mašinski fakultet Informatika PDF
41. Vera Gajanović Akademija umjetnosti Istorija i teorija muzičke umjetnosti PDF
42. Vesna Zuber Fakultet političkih nauka Novinarstvo PDF
43. Vladimir Malbašić Tehnološki fakultet Površinska eksploatacija mineralnih sirovina PDF
44. Zdrava Stojanović Pravni fakultet Nacionalna istorija države i prava i Opšta istorije države i prava PDF
45. Željka Babić Filozofski fakultet Engleski jezik PDF
46. Zoran Đurić Elektrotehnički fakultet Računarske komunikacije i Programski jezici PDF
47. Zoran Mavija Medicinski fakultet Interna medicina PDF
48. Zoran Nikolić Akademija umjetnosti Harmonija sa harmonskom analizom i Solfeđo PDF
49. Zoran Stanivuković Šumarski fakultet Zaštita šuma PDF