Navigacija

doc. dr Milan Gužvica
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet bezbjednosnih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Specijalno fizičko obrazovanje
Datum izbora u zvanje 24. novembar 2016.

Predmeti

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta

1NBSP2 Borilački sportovi II
1NBSP1 Borilački sportovi I

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK16SFO1 Specijalno fizičko obrazovanje 1 – opšti dio
OBK16SFO2 Specijalno fizičko obrazovanje 2 – posebni dio
OBK09SFO2 Specijalno fizičko obrazovanje 2
OBK12SFO3 Specijalno fizičko obrazovanje 3
OBK16SVB Sportske vještine u bezbjednosti
OBK12SFO4 Specijalno fizičko obrazovanje 4
OBK09SFO1 Specijalno fizičko obrazovanje 1