Navigacija

Neđo Malešević

Bibliotekar - II-27
Filozofski fakultet

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Novica Simić, Operacija Koridor-92 (prikaz)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2015
  Autori Neđo Malešević
  Broj 7
  Strana od 425
  Strana do 429

Ostali radovi

  Arheološka ljetna škola – Zecovi kod Prijedora

  Godina 2014
  Autori Neđo Malešević i Dijana Koljić
  Strana od 165
  Strana do 169

  Studenti Filozofskog fakulteta

  Godina 2014
  Autori Dragan Dragomirović i Neđo Malešević
  Strana od 457
  Strana do 464