Navigacija

mr Vera Čolaković
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 11

051/340-124
lokal 124
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – srpski jezik
Datum izbora u zvanje 27. april 2017.

Predmeti

Filološki fakultet

09IISJ2 Istorija srpskog jezika 2
12RSTSLJ1 Staroslovenski jezik 1
OFL16SJ1 Srpski jezik 1
OFL16SJ2 Srpski jezik 2
12RISJ2 Istorija srpskog jezika 2
12RISJ1 Istorija srpskog jezika 1
12SIFSJ Istorijska fonetika srpskog jezika
12SIMSJ1 Istorijska morfologija srpskog jezika 1
09SIMSJ1 Istorijska morfologija srpskog jezika I
09SSTSLJ2 Staroslovenski jezik II
12SSTSLJ2 Staroslovenski jezik 2
09SSTSLJ1 Staroslovenski jezik I
09FSJ1 Srpski jezik I
09SIMSJ2 Istorijska morfologija srpskog jezika II
12SISKJ Istorija srpskog književnog jezika
12SSTSLJ1 Staroslovenski jezik 1
12SIMSJ2 Istorijska morfologija srpskog jezika 2
12RSTSLJ2 Staroslovenski jezik 2
09IISJ1 Istorija srpskog jezika 1
09SISKJ Istorija srpskog književnog jezika
09SIFSJ Istorijska fonetika srpskog jezika
09FSJ2 Srpski jezik II

Fakultet političkih nauka

N-20 Srpski jezik 1
N-28 Srpski jezik 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Hronika Društva

  DOI 10.7251/PNSJK1605235C
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2016
  Autori Vera Čolaković
  Volumen V
  Strana od 235
  Strana do 246

  Srpsko-dalmatinski magazin i tri sporna slova

  DOI 10.21618/fil1614088c
  Časopis Filolog
  Godina 2016
  Autori Vera Čolaković
  Volumen VII
  Broj 14
  Strana od 88
  Strana do 101

  Jat (ѣ) na grafemsko-ortografskom i fonetskom planu u Srpsko-dalmatinskom magazinu

  Časopis Bokatin Dijak
  Godina 2016
  Autori Vera Čolaković
  Volumen V
  Broj 9
  Strana od 7
  Strana do 20

  Doprinos poznavanju rukopisnog nasljeđa Bosne i Hercegovine (prikaz knjige: Samardžić, Biljana, Stazama srpskog rukopisnog nasljeđa Bosne i Hercegovine, Pale, 2015)

  DOI 10.7251/PNSJK1605213C
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2016
  Autori Vera Čolaković
  Volumen V
  Strana od 213
  Strana do 215

  Složenice sakralnog karaktera originalnih srpskoslovenskih djela kao spoj duhovnosti i jezika

  DOI 10.7251/fil1511313c
  Časopis Filolog
  Godina 2015
  Autori Vera Čolaković
  Volumen VI
  Broj 11
  Strana od 313
  Strana do 315
  Veb adresa http://dx.doi.org/10.7251/fil1511313c

  O jeziku Jovana Subotića

  DOI 10.7251/PNSJK0115193C
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2015
  Autori Vera Čolaković
  Broj III/1-2
  Strana od 193
  Strana do 198

  Ćirilica s jotom i jota u ćirilici

  DOI 10.7251/PNSJK0115053C
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2015
  Autori Vera Čolaković
  Broj III/1-2
  Strana od 53
  Strana do 61

  Stazama riječi srpskoslovenskih spomenika

  DOI 10.7251/e l1410267c
  Časopis FILOLOG
  Godina 2014
  Autori Vera Čolaković
  Volumen V/10
  Strana od 267
  Strana do 269

  Cjelovita slika Solarićevog jezika

  DOI 10.7251/FIL1307340C
  Časopis FILOLOG
  Godina 2013
  Autori Vera Čolaković
  Strana od 340
  Strana do 343

  O susretima u jeziku

  DOI 10.7251/PNS1301143C
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2013
  Autori Vera Čolaković
  Broj I/1
  Strana od 143
  Strana do 147

Radovi sa skupova

  Paleografske osobine Službe Sv. Atanasiju i Kirilu

  Naučni skup Srbistika danas
  Publikacija Srbistika danas, II/2
  Godina 2017
  Autori Vera Čolaković
  Strana od 46
  Strana do 63

  Slavenizmi u slovima (besjedama) iz Srpsko-dalmatinskog magazina (1836-1873)

  Naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost
  Publikacija Srpski jezik, književnost, umetnost
  Godina 2017
  Autori Vera Čolaković
  Strana od 137
  Strana do 144

  Slojevitost leksike u Memoarima Živka Crnogorčevića iz Tuzle

  Naučni skup „Nauka i evrointegracije"
  DOI 10.7251/ZRNE1501087C
  Publikacija Zbornik radova sa Naučnog skupa "Nauka i evrointegracije", 10/2, Filozofski fakultet, Pale
  Godina 2016
  Autori Vera Čolaković
  Strana od 87
  Strana do 98