Navigacija

Nemanja Rakić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Astronomija (uključujući astrofiziku i nauku o svemiru)
Datum izbora u zvanje 21. decembar 2017.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C07FOS1134 Računari u fizici
1C10TNS318 Fizika 1
1C07FOS343 Računari u fizici II
1C07FOS341 Računari u fizici I
1C07FOS5 Osnovi astronomije
1C13EOS616 Fizika životne sredine
2C13FNS007 Astronomski sadržaji u nastavi fizike
2C13FNS009 Računarske simulacije u nastavi fizike
1C07FOS863 Osnovi astrofizike
1C10TNS319 Fizika 2
2C13FNS004 Fizika na WEB-u

Bibliografija

Radovi u časopisima

  The intrinsic Baldwin effect in NLSy 1 galaxies

  Časopis Proceedings of Science
  Godina 2018
  Autori Nemanja Rakić, Dragana Ilić i Luka Popović
  Volumen 328
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa https://pos.sissa.it/328/053

  The intrinsic Baldwin effect in NLSy1 galaxies

  Časopis Proceedings of Science
  Godina 2018
  Autori Nemanja Rakić, Dragana Ilić i Luka Popović
  Broj PoS(NLS1-2018)05
  Strana od 1
  Strana do 6
  Veb adresa https://pos.sissa.it/328/053/pdf

  Long-Term Monitoring of the Broad-Line Region Properties in a Selected Sample of AGN

  DOI 10.3389/fspas.2017.00012
  Časopis Frontiers in Astronomy and Space Sciences
  Godina 2017
  Autori Dragana Ilić, Alla I. Shapovalova, Luka Popović, Vahram Chavushyan, A. N. Burenkov, Wolfram Kollatschny, Andjelka Kovačević, Sladjana Marčeta-Mandić, Nemanja Rakić, Giovanni La Mura i Pierro Rafanelli
  Strana od 1
  Strana do 6
  Veb adresa https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fspas.2017.00012/full

  The intrinsic Baldwin effect in broad Balmer lines of six long-term monitored AGNs

  DOI https://doi.org/10.1051/0004-6361/201630085
  Časopis ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS
  Godina 2017
  Autori Nemanja Rakić, Giovanni La Mura, Dragana Ilić, A.I. Shapovalova, Wolfram Kollatschny, Pierro Rafanelli i Luka Popović
  Volumen 603
  Broj A49
  Strana od 1
  Strana do 12
  Veb adresa https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2017/07/aa30085-16/aa30085-16.html

Radovi sa skupova

  Spectroscopy and spectropolarimetry as a tool to detect of subpc super - massive binaries in AGNs

  Naučni skup European Week of Astronomy and Space Science EWASS 2016
  Godina 2016
  Autori Luka Popović, Đorđe Savić, Saša Simić i Nemanja Rakić
  Veb adresa https://events.kuoni-dmc.com/ei9/images/EWASS16/Abstracts/All_abstracts/EWASS16abstract00417.pdf

  Detecting subparsec super-massive binary -- Long term monitoring perspective

  Naučni skup X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference (X SBAC)
  Godina 2016
  Autori Luka Popović, Saša Simić i Nemanja Rakić
  Veb adresa http://www.wfpdb.org/ftp/10_SBAC/pdfs/067.pdf

  THE INTRINSIC BALDWIN EFFECT IN A SAMPLE OF AGNs WITH BROAD LINES

  Naučni skup 9th Serbian Conference on Spectral Line Shapes in Astrophysics
  Godina 2013
  Autori Nemanja Rakić, Luka Popović, Wolfram Kollatschny, Giovanni La Mura i Dragana Ilić
  Veb adresa http://www.scslsa.matf.bg.ac.rs/Book_of_abstracts_9thSCSLSA.pdf

  Hydrogen Storage Capacity and Shape of the Classical Molecule Trajectories

  Naučni skup International Conference of Physics Students
  Godina 2009
  Autori Milan Popović, Milan Gligorić i Nemanja Rakić

Projekti

Proučavanje binarnih supermasivnih crnih rupa kod aktivnih galaksija u optičkom i X domenu

Cilj ovog projekta da izuči jedan broj aktivnih galaktičkih jezgara (AGJ) sa neobičnim oblicima spektralnih linija u H – spektralnom domenu kako bi se potvrdilo prisustvo bliskih dvojinih supermasivnih crnih rupa. Projekt se može podeliti u tri faze: 1) Potraga za grupom kandidata za bliske supermasivne cren rupe na osnovu optičkog spektra, tj. spektralni linija, npr koristeći SDSS bazu podataka, 2) Posmatranje kandidata za blisko dvojene crne rupe u X- spektralnom domenu...

Broj projekta 0830915
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac Nemanja Rakić, ma
Projektni tim Saša Simić
prof. dr Luka Popović
Andreana Kovačević
Đorđe Savić
Jelena Kovačević Dojčinović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.07.2016.
Završetak projekta 01.07.2017.
Vrijednost projekta 11200.0 BAM