Navigacija

Milan Popović

Laborant / Viši laborant - II-29
Prirodno-matematički fakultet

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Zavisnost koncentracije torona od vrste građevinskog materijala za škole Grada Banja Luka

  Naučni skup Contemporary materials
  Publikacija Savremeni materijali
  Godina 2014
  Autori Zoran Ćurguz, Dragoljub Mirjanić i Milan Popović
  Strana od 153
  Strana do 160

  Measuring concentration of Radon in the water in Banjaluka region

  Naučni skup International Conference of Physics Students
  Godina 2011
  Autori Milan Popović

  Entanglement: Wheeler's delayed-choice experiment – a short history and analysis

  Naučni skup Studenti u susret nauci
  Godina 2010
  Autori Milan Popović

  Comparison of Incandescent and Fluorescent Light Bulbs Emission Spectra

  Naučni skup International Conference of Physics Students
  Godina 2010
  Autori Milan Popović

  Entanglement, a short history and applications

  Naučni skup International Conference of Physics Students
  Godina 2010
  Autori Milan Popović

  Hydrogen Storage Capacity and Shape of the Classical Molecule Trajectories

  Naučni skup International Conference of Physics Students
  Godina 2009
  Autori Milan Popović, Milan Gligorić i Nemanja Rakić