Navigacija

mr Željko Šarić
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Filozofska antropologija
Datum izbora u zvanje 16. jul 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

F1-FANT2 Filozofska antropologija II
F1-IF6 Istorija filozofije VI
MFF10EGZ Egzistencijalna antropologija
MFF10SF2 Savremena filozofija II
F1-SRF Srpska filozofija
F1-DLJP Demokratija i ljudska prava
F1-IF3 Istorija filozofije III
F1-IF2-1 Istorija filozofije II
F1-FANT1 Filozofska antropologija I
F1-MNF Metodika nastave filozofije
MFF10SF1 Savremena filozofija I
MFF10SFM Srpska filozofska misao
MFF10FAN Filozofska antropologija
F1-PRGF Pragmatistička filozofija
F1:15:-DLJP Demokratija i ljudska prava
F1-FANT-1 Filozofska antropologija
F1-EGZA Egzistencijalna antropologija
F1-MN Metodika nastave filozofije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Biopolitika kao politička ontologija

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2010
  Autori Željko Šarić
  Broj 35-36
  Strana od 143
  Strana do 162
  Veb adresa http://www.artprintbl.com/izdavastvo

  Filozofija i smrt

  Časopis PUTEVI časopis za književnost, umjetnost i kulturu
  Godina 2007
  Autori Željko Šarić
  Broj 2-3
  Strana od 97
  Strana do 110

Radovi sa skupova

  Biopolitika i ideologija ljudskih prava

  Naučni skup Razmatranje temeljnih pitanja odnosa biopolitike i institucija
  Godina 2013
  Autori Željko Šarić

  Humanizam, nasilje i sloboda: Kami vs Sartr

  Naučni skup Sloboda, nasilje, identitet
  Publikacija Sloboda, nasilje, identitet
  Godina 2012
  Autori Željko Šarić
  Strana od 92
  Strana do 107

  Recepcija učenja Vilhelma Rajha u filmovima Dušana Makavejeva

  Naučni skup Ure popkulture: Balkan vrača pogled
  Godina 2011
  Autori Željko Šarić

  Filozofski film kao subverzija mejnstrim kulture

  Naučni skup Kultura i obrazovanje – determinante društvenog progresa
  Godina 2010
  Autori Željko Šarić

  Predrasude kao korijeni nasilja

  Naučni skup Razumijevanje elemenata kolektivnog nasilja i masovnih zločina i njihovih posljedica
  Godina 2010
  Autori Željko Šarić
  Veb adresa http://www.mirovna-akademija.org/rma/bhs/eseji/38-2010-crs2/205-predrasude-kao-korijeni-nasilja

Ostali radovi

  Sartovo shvatanje čovjeka

  Godina 2014
  Autori Željko Šarić

  Kritička teorija društva

  Godina 2010
  Autori Željko Šarić