Navigacija

doc. dr Vlade Simović
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Politička teorija
Datum izbora u zvanje 4. maj 2015.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

SR-1 Uvod u političke nauke
PN-47 Partije i partijski sistemi
P-40 Političke partije i organizacije
MP-5 Politički odnosi balkanskih zemalja
MP-7 Politički odnosi u BiH
MM-5 Politički odnosi balkanskih zemalja
SR1-1 Uvod u političke nauke
P-51 Izbori i izborni sistemi
P-1 Uvod u političke nauke
Ž-8 Politikologija
S-1 Uvod u političke nauke
N-1 Uvod u političke nauke
N-52 Izbori i izborni sistemi