Navigacija

doc. dr Vlade Simović
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka, kancelarija 409

051/304-017
lokal 409
Uža naučna/umjetnička oblast Politička teorija
Datum izbora u zvanje 4. maj 2015.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

N-1 Uvod u političke nauke
P-1 Uvod u političke nauke
Ž-8 Politikologija
S-1 Uvod u političke nauke
MP-7 Politički odnosi u BiH
P-40 Političke partije i organizacije
SR1-1 Uvod u političke nauke
SR-1 Uvod u političke nauke
PN-47 Partije i partijski sistemi
N-52 Izbori i izborni sistemi
P-34 Politički sistem u BiH i RS
P-51 Izbori i izborni sistemi
MM-5 Politički odnosi balkanskih zemalja
MP-5 Politički odnosi balkanskih zemalja

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj međunarodnih aktera na unutrašnje uređenje, političke partije i procese u Bosni i Hercegovini od 1908. do 1995. godine

  DOI doi 10.7251/PR5217093S
  Časopis PRAVNA RIJEČ
  Godina 2017
  Autori Matej Savić i Vlade Simović
  Volumen XIV
  Broj 52
  Strana od 93
  Strana do 119