Navigacija

Vlade Simović
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Politička teorija
Datum izbora u zvanje 4. maj 2015.