Navigacija

Mirko Banjac
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Metodika vaspitno-obrazovnog rada
Datum izbora u zvanje 1. mart 2012.

Predmeti

Filozofski fakultet

IUO141-U Individualizacija u obrazovanju
MRVO124 Metodika rada u višerazrednom odjeljenju
MM147-07 Metodika nastave matematike
MM147-07-09 Metodika nastave matematike
UMNM-07 Uvod u metodiku nastave matematike
UM136 Uvod u metodiku nastave matematike
IM259 Metodičke inovacije u razrednoj nastavi matematike
MM147 Metodika nastave matematike
UPNM Uvod u metodiku početne nastave matematike
MPNM Metodika početne nastave matematike
PR148-15 Metodika rada sa učenicima s teškoćama u razvoju
IR124 Metodičke osnove nastave u odjeljenjima integrisanih razreda
PR148 Metodika rada sa učenicima s teškoćama u razvoju

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Planiranje i programiranje rada u odjeljenjima integrisanih razreda

  Časopis NOVA ŠKOLA
  Godina 2013
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 74
  Strana do 92

  • Nastava Prirode i društva danas-pravci i perspektive

  Časopis Riječ prosvjete
  Godina 2011
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 22
  Strana do 33

  • Razredna nastava matematike danas-pravci i perspektive

  Časopis Riječ prosvjete
  Godina 2011
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 5
  Strana do 17

  Informacijsko komunikacijske tehnologije izazov za novi pristup u razrednoj nastavi

  Časopis Obrazovna tehnologija
  Godina 2010
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 171
  Strana do 178

  • Ciljevi, zadaci i ishodi u nastavi Prirode i društva

  Časopis NASTAVA
  Godina 2009
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 15
  Strana do 29

  Aktivno učenje u nastavi Prirode i društva

  Časopis Didaktički putokazi
  Godina 2009
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 77
  Strana do 80

  Formiranje pojma množenja prirodnih brojeva u razrenoj nastavi matematike

  Časopis Obrazovna tehnologija
  Godina 2009
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 53
  Strana do 62

  Analiza prakse ocjenjivanja u našim školama

  Časopis Direktor škole
  Godina 2008
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 9
  Strana do 27

  Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika u području prirode i društva i drugim područjima prve trijade

  Časopis Direktor škole
  Godina 2008
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 35
  Strana do 45

  Integrisani pristup planiranju i programiranju u prvoj trijadi osnovne škole

  Časopis Obrazovna tehnologija
  Godina 2008
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 7
  Strana do 14

  Komunikacija u školi

  Časopis Direktor škole
  Godina 2007
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 1
  Strana do 13

  Demokratizacija vaspitno-obrazovnog rada

  Časopis Direktor škole
  Godina 2007
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 12
  Strana do 21

  Komunikacijski aspekt ocjenjivanja

  Časopis NASTAVA
  Godina 2007
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 8
  Strana do 21

  Oblici komunikacije u sistemu ocjenjivanja

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2006
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 32
  Strana do 48

  • Dokimološki problemi u teoriji i nastavnoj praksi

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1999
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 62
  Strana do 87

  • Edukacija nastavnika za promjene u pristupu realizaciji sadržaja vaspitno-obrazovnog rada

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 1995
  Autori Mirko Banjac
  Strana od 122
  Strana do 144

Knjige

  Perspektive mladih u Republici Srpskoj: istraživački projekt

  Izdavač Pravni fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 99938-50-24-1
  Godina 2007
  Autori Lazo Ristić, Pejo Đurašinović, Drago Tešanović, Živana Gavrić, Ostoja Đukić, Mirko Banjac, Predrag Dragosavljević i Milenko Radević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 200