Navigacija

Drago Tešanović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 13

051/340-121
lokal 121
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – srpski jezik
Datum izbora u zvanje 1. mart 2012.

Predmeti

Filološki fakultet

09SMSJ Morfologija srpskog jezika
09ITRSJ Tvorba riječi u srpskom jeziku
12RMSJ Morfologija srpskog jezika
09IUOL2 Uvod u opštu lingvistiku 2
12STRSJ Tvorba riječi srpskog jezika
12RTRSJ Tvorba riječi srpskog jezika
09STRSJ Tvorba riječi (derivatologija) srpskog jezika
12SMSJ Morfologija srpskog jezika
09IMSJL Morfologija srpskog jezika sa leksikologijom

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Sličnosti i razlike nominacije srpskog i njemačkog jezika na područjima gdje se govore

  Naučni skup Jezička/e politika/e u Bosni i Hercegovini i njemačkom govornom području / Sprache(en) Politik in Bosnien und Hercegowina und im Deutschespracigen Raum
  Godina 2011
  Autori Drago Tešanović
  Strana od 55
  Strana do 59

Knjige

  Perspektive mladih u Republici Srpskoj: istraživački projekt

  Izdavač Pravni fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 99938-50-24-1
  Godina 2007
  Autori Lazo Ristić, Pejo Đurašinović, Drago Tešanović, Živana Gavrić, Ostoja Đukić, Mirko Banjac, Predrag Dragosavljević i Milenko Radević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 200

  Tvorbene kategorije i potkategorije u jeziku Branka Ćopića

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 99938-34-11-4
  Godina 2003
  Autori Drago Tešanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 231