Navigacija

prof. dr Drago Tešanović
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 13

051/340-121
lokal 121
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – srpski jezik
Datum izbora u zvanje 1. mart 2012.

Predmeti

Filološki fakultet

12RTRSJ Tvorba riječi srpskog jezika
12STRSJ Tvorba riječi srpskog jezika
09SMSJ Morfologija srpskog jezika
09STRSJ Tvorba riječi (derivatologija) srpskog jezika
09ITRSJ Tvorba riječi u srpskom jeziku
12RMSJ Morfologija srpskog jezika
09IMSJL Morfologija srpskog jezika sa leksikologijom
09IUOL2 Uvod u opštu lingvistiku 2
12SMSJ Morfologija srpskog jezika

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Sličnosti i razlike nominacije srpskog i njemačkog jezika na područjima gdje se govore

  Naučni skup Jezička/e politika/e u Bosni i Hercegovini i njemačkom govornom području / Sprache(en) Politik in Bosnien und Hercegowina und im Deutschespracigen Raum
  Godina 2011
  Autori Drago Tešanović
  Strana od 55
  Strana do 59

Knjige

  Perspektive mladih u Republici Srpskoj: istraživački projekt

  Izdavač Pravni fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 99938-50-24-1
  Godina 2007
  Autori Lazo Ristić, Pejo Đurašinović, Drago Tešanović, Živana Gavrić, Ostoja Đukić, Mirko Banjac, Predrag Dragosavljević i Milenko Radević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 200

  Tvorbene kategorije i potkategorije u jeziku Branka Ćopića

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 99938-34-11-4
  Godina 2003
  Autori Drago Tešanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 231