Navigacija

mr Zdravko Kordić

Univerzitetski računarski centar - Objekat 4, kancelarija 7

051/465-595
lokal 209
051/321-079

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Agile metode I inženjering softverskih zahtjeva

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2012
  Autori Zdravko Kordić i Ratko Dejanović
  Strana od 87
  Strana do 96

  Uporedna analiza plarformi za virtuelizaciju

  Naučni skup XIX INFOFEST
  Godina 2012
  Autori Ratko Dejanović, Zlatko Dejanović, Ognjen Joldžić, Zdravko Kordić, D. Bajić i LJilja Šikman
  Strana od 149
  Strana do 160

  Agile dizajn test slučajeva Myersovim uzročno psljedničkim grafom.

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2011
  Autori Zdravko Kordić i Ratko Dejanović
  Strana od 101
  Strana do 107

  Vrednovanje performansi računara sa ASUS P5N-MX i P5G-MX matičnim pločama

  Naučni skup INFOTEH
  Godina 2010
  Autori Ratko Dejanović, Zdravko Kordić i Zlatko Dejanović
  Strana od 440
  Strana do 443

  Identifikacija i procjena rizika sigurnosti informacionih resursa

  Naučni skup XIV Kongres JISA-DICG
  Godina 2009
  Autori Ratko Dejanović, Ljilja Šikman i Zdravko Kordić

  Benchmarking različitih operativnih sistema na istom hardveru

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2009
  Autori Ratko Dejanović i Zdravko Kordić
  Strana od 133
  Strana do 140

  Jedan model za ocjenu performansi realnih agent zasnovanih aplikacija

  Naučni skup ETRAN
  Godina 2008
  Autori Zdravko Kordić i Ratko Dejanović

  Softverske metrike za pogodnost održavanja softvera

  Naučni skup JISA-DICG
  Godina 2008
  Autori Ratko Dejanović i Zdravko Kordić

  Skalabilnost agent-orijentisanih mrežnih aplikacija sa bežičnim segmentom mreže

  Naučni skup Međunarodni stručni skup Uloga i značaj nauke u savremenom drušvu
  Godina 2007
  Autori Zdravko Kordić i Ratko Dejanović
  Strana od 188
  Strana do 195

  Apstrakcije za dizajn aplikacija sa diskonekcijom

  Naučni skup SYM-OP-IS
  Godina 2003
  Autori Zdravko Kordić i Ratko Dejanović

  Predikcija broja linija izvornog koda iz funkcionalnih tačaka

  Naučni skup Podunavski naučni i kulturni skup
  Godina 2003
  Autori Ratko Dejanović i Zdravko Kordić

  Poboljšanje algoritma za rutiranje na bazi mobilnih agenata

  Naučni skup XXVI SYM-OP-IS
  Godina 1999
  Autori Ljilja Šikman, Zdravko Kordić, Slaven Ćosić i Slavko Jokić
  Strana od 115
  Strana do 118

  Sigurnost i zaštita serverskih resursa pri hostovanju mobilnih agenata

  Naučni skup Informacione tehnologije
  Godina 1999
  Autori Ljilja Šikman, Zdravko Kordić, Slaven Ćosić, Draško Dragišić i Slavko Jokić
  Strana od 171
  Strana do 175

  Optimalno rutiranje u računarskim mrežama primjenom mobilnih agenata

  Naučni skup XXV SYM-OP-IS
  Godina 1998
  Autori Ljilja Šikman, Zdravko Kordić, Slaven Ćosić i Slavko Jokić
  Strana od 247
  Strana do 250