Navigacija

Zlatko Dejanović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Uža naučna/umjetnička oblast Računarske nauke
Datum izbora u zvanje 16. januar 2014.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2270 Internet tehnologije
2252 Računarske mreže
2271 Performanse računarskih sistema
2334 Arhitektura interneta
1003 Računarske mreže (viši kurs)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Implementacija algoritama iz teorije grafova

  Časopis INFO M
  Godina 2015
  Autori Zlatko Dejanović i Milorad Božić
  Broj 53/2015
  Strana od 26
  Strana do 33

  Analiza i verifikacija preporuka za uspješnu redistribuciju ruta između instanci protokola rutiranja

  Časopis INFO M
  Godina 2011
  Autori Zlatko Dejanović i Slavko Marić
  Strana od 38
  Strana do 47

Radovi sa skupova

  A New Approach for Vertical Handover Between LTE and WLAN Based on Fuzzy Logic and Graph Theory

  Naučni skup IDC 2017 - 11th International Symposium on Intelligent Distributed Computing
  Publikacija Springer International Publishing AG 2018, M. Ivanović et al. (eds.), Intelligent Distributed Computing XI, Studies in Computational Intelligence 737
  Godina 2017
  Autori Zlatko Dejanović
  Strana od 81
  Strana do 86

  Prijedlog realizacije automatskog kreiranja indeksa za pretragu veb sajta

  Naučni skup XXII Festival informatičkih dostignuća, INFOFEST 2015
  Godina 2015
  Autori Dejan Radić i Zlatko Dejanović

  Algoritam za vertikalni Hendover Sa UMTS mreže na WLAN zasnovan na fazi logici

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2014
  Autori Zlatko Dejanović i Ratko Dejanović

  Uporedna analiza performansi MySQL-a i Redis-a kao predstavnika relacionih i NoSQL baza podataka

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2013
  Autori Zlatko Dejanović, Željko Džafić i Ratko Dejanović

  Uticaj performansi sistema na planiranje virtuelizacionih okruženja

  Naučni skup INFOTEH
  Godina 2012
  Autori Ognjen Joldžić, Zlatko Dejanović, Ratko Dejanović i Duško Bajić
  Strana od 838
  Strana do 842

  Uporedna analiza plarformi za virtuelizaciju

  Naučni skup XIX INFOFEST
  Godina 2012
  Autori Ratko Dejanović, Zlatko Dejanović, Ognjen Joldžić, Zdravko Kordić, D. Bajić i LJilja Šikman
  Strana od 149
  Strana do 160

  Razvoj Internet aplikacija za mobilne uređaje u 3G i WiFi okruženjima

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2011
  Autori Zlatko Dejanović, Daniel Kurtjak i Ratko Dejanović

  Višeslojna arhitektura sistema zaštite savremenih računarskih mreža

  Naučni skup INDEL
  Godina 2010
  Autori Zlatko Dejanović

  Benchmarking desktop virtuelnih mašina

  Naučni skup INFOFEST
  Godina 2010
  Autori Ratko Dejanović, Zlatko Dejanović i Ljubiša Preradović

  Benchmarking virtuelizacionih softvera VMWare Workstation i Virtualbox“, Infoteh-Jahorina

  Naučni skup INFOTEH
  Godina 2010
  Autori Ratko Dejanović i Zlatko Dejanović

  Vrednovanje performansi računara sa ASUS P5N-MX i P5G-MX matičnim pločama

  Naučni skup INFOTEH
  Godina 2010
  Autori Ratko Dejanović, Zdravko Kordić i Zlatko Dejanović
  Strana od 440
  Strana do 443