Navigacija

prof. mr Dinko Blagojević
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
051/308-263
Uža naučna/umjetnička oblast Reprodukcija muzike
Datum izbora u zvanje 27. mart 2014.

Predmeti

Akademija umjetnosti

MKDKLA8 Klavir 8
MSEMTPKLA5 Klavir 5
MSEMTPKLA6 Klavir 6
MKLKLA8 Klavir 8
13MTPKP1 Klavirski praktikum 1
13MSPKP8 Klavirski praktikum 8
13MKLKLA5 Klavir 5
13MSPKP7 Klavirski praktikum 7
13MKDKP4 Klavirski praktikum 4
13MSPKP2 Klavirski praktikum 2
13MSPKP3 Klavirski praktikum 3
13MTPKP4 Klavirski praktikum 4
13MTPKP5 Klavirski praktikum 5
13MTPKP2 Klavirski praktikum 2
13MTPKP3 Klavirski praktikum 3
13MTPKP6 Klavirski praktikum 6
MKLKLA5 Klavir 5
13MKLITP1 Istorija i teorija pijanizma 1
13MKDKP2 Klavirski praktikum 2
13MKDKP6 Klavirski praktikum 6
13MKDKP5 Klavirski praktikum 5
13MEMKP2 Klavirski praktikum 2
13MEMKP4 Klavirski praktikum 4
13MKLKLA6 Klavir 6
13MKDKP1 Klavirski praktikum 1
13MKLČLK3 Čitanje s lista i korepeticija 3
13MKLITP2 Istorija i teorija pijanizma 2
13MKLGAI1 Analiza interpretacije 1
13MEMKP1 Klavirski praktikum 1
13MTPKP8 Klavirski praktikum 8
13MKDKP3 Klavirski praktikum 3
13MSPKP4 Klavirski praktikum 4
13MKLITP4 Istorija i teorija pijanizma 4
13MKLMK1 Metodika klavira 1
MSEMTPKLA3 Klavir 3
13MKLKLA3 Klavir 3
13MKLKLA4 Klavir 4
13MSPKP5 Klavirski praktikum 5
13MKLITP6 Istorija i teorija pijanizma 6
13MKLČLK1 Čitanje s lista i korepeticija 1
MKLKLA7 Klavir 7
13MSPKP6 Klavirski praktikum 6
MEMTPKLA7 Klavir 7
MKDKLA7 Klavir 7
13MKLKLA1 Klavir 1
13MKLKLA2 Klavir 2
13MKLITP3 Istorija i teorija pijanizma 3
13MSPKP1 Klavirski praktikum 1
MSPKLA7 Klavir 7
MSPKLA8 Klavir 8
MEMTPKLA8 Klavir 8
13MKLITP5 Istorija i teorija pijanizma 5
13MKLČLK2 Čitanje s lista i korepeticija 2
13MKLGAI2 Analiza interpretacije 2
13MEMKP3 Klavirski praktikum 3
13MTPKP7 Klavirski praktikum 7