Navigacija

prof. mr Dinko Blagojević
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
051/308-263
Uža naučna/umjetnička oblast Reprodukcija muzike
Datum izbora u zvanje 27. mart 2014.

Predmeti

Akademija umjetnosti

MKLKLA8 Klavir 8
13MKLITP5 Istorija i teorija pijanizma 5
13MKDKP3 Klavirski praktikum 3
13MKDKP6 Klavirski praktikum 6
13MKLITP2 Istorija i teorija pijanizma 2
MSPKLA8 Klavir 8
MKDKLA7 Klavir 7
MKLKLA5 Klavir 5
MKDKLA8 Klavir 8
MSEMTPKLA3 Klavir 3
MEMTPKLA7 Klavir 7
MSEMTPKLA6 Klavir 6
13MKLKLA6 Klavir 6
13MSPKP3 Klavirski praktikum 3
13MEMKP1 Klavirski praktikum 1
13MKLITP4 Istorija i teorija pijanizma 4
13MKDKP5 Klavirski praktikum 5
13MSPKP6 Klavirski praktikum 6
13MKLKLA3 Klavir 3
13MKLKLA4 Klavir 4
13MKLKLA5 Klavir 5
13MTPKP1 Klavirski praktikum 1
13MTPKP2 Klavirski praktikum 2
13MTPKP3 Klavirski praktikum 3
13MTPKP7 Klavirski praktikum 7
MEMTPKLA8 Klavir 8
13MKDKP4 Klavirski praktikum 4
13MSPKP4 Klavirski praktikum 4
13MSPKP5 Klavirski praktikum 5
13MKDKP1 Klavirski praktikum 1
13MKLKLA1 Klavir 1
13MKLKLA2 Klavir 2
13MKLITP1 Istorija i teorija pijanizma 1
13MKLITP3 Istorija i teorija pijanizma 3
13MKDKP2 Klavirski praktikum 2
MSPKLA7 Klavir 7
MSEMTPKLA5 Klavir 5
13MKLITP6 Istorija i teorija pijanizma 6
13MSPKP2 Klavirski praktikum 2
13MEMKP3 Klavirski praktikum 3
13MEMKP4 Klavirski praktikum 4
13MEMKP2 Klavirski praktikum 2
13MTPKP4 Klavirski praktikum 4
13MTPKP5 Klavirski praktikum 5
13MTPKP6 Klavirski praktikum 6
MKLKLA7 Klavir 7
13MSPKP1 Klavirski praktikum 1