Navigation

Динко Благојевић
ванредни професор

Наставник - II-4
Академија умјетности
051/308-263
Ужа научна/умјетничка областРепродукција музике
Датум избора у звањеMarch 27, 2014

Предмети

Академија умјетности

13МКДКП1Клавирски практикум 1
13МКДКП4Клавирски практикум 4
13МЕМКП1Клавирски практикум 1
13МЕМКП3Клавирски практикум 3
13МЕМКП4Клавирски практикум 4
МСПКЛА7Клавир 7
МКЛКЛА5Клавир 5
МЕМТПКЛА7Клавир 7
13МКДКП5Клавирски практикум 5
13МСПКП5Клавирски практикум 5
13МСПКП6Клавирски практикум 6
13МТПКП5Клавирски практикум 5
13МКЛИТП3Историја и теорија пијанизма 3
13МКЛИТП5Историја и теорија пијанизма 5
МСПКЛА8Клавир 8
МКДКЛА7Клавир 7
МКДКЛА8Клавир 8
МСЕМТПКЛА3Клавир 3
МСЕМТПКЛА6Клавир 6
МКЛКЛА8Клавир 8
13МКДКП2Клавирски практикум 2
13МКДКП3Клавирски практикум 3
13МСПКП1Клавирски практикум 1
13МСПКП2Клавирски практикум 2
13МСПКП4Клавирски практикум 4
13МКЛКЛА1Клавир 1
13МКЛКЛА2Клавир 2
13МКЛКЛА3Клавир 3
13МКЛКЛА4Клавир 4
13МКЛКЛА5Клавир 5
13МКЛКЛА6Клавир 6
13МКЛИТП1Историја и теорија пијанизма 1
13МКЛИТП2Историја и теорија пијанизма 2
13МЕМКП2Клавирски практикум 2
13МТПКП1Клавирски практикум 1
13МТПКП3Клавирски практикум 3
13МТПКП4Клавирски практикум 4
13МТПКП6Клавирски практикум 6
13МКДКП6Клавирски практикум 6
13МСПКП3Клавирски практикум 3
МЕМТПКЛА8Клавир 8
13МКЛИТП4Историја и теорија пијанизма 4
13МКЛИТП6Историја и теорија пијанизма 6
13МТПКП2Клавирски практикум 2
МСЕМТПКЛА5Клавир 5
МКЛКЛА7Клавир 7