Navigacija

Arhiva novosti

Vlada RS odlučila da neće biti povećanja školarina

Vlada Republike Srpske usvojila je danas, na 78. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci,  Prijedlog odluke o visini školarine za redovne i vanredne studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim usta...

Prezentovane stipendije Vlade Japana za 2017. godinu

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, 25. aprila 2016. godine održana je prezentacija stipendija Vlade Japana.  Prezentaciju je održala dr Suzana Gotovac - Atlagić, docent na Tehnološkom i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj ...