Navigacija

Arhiva novosti

Broj slobodnih mjesta za drugi upisni rok

Nakon provedenog prvog upisnog roka,  na 17 fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci ostalo je slobodnih 1428 mjesta za upis u prvu  godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini.  Pregled slobodnih mjesta po studijskim programima nalazi se u ...

Izvještaj o broju primljenih kandidata u prvom upisnom roku

Na Univerzitet u Banjoj Luci u prvom upisnom roku u akademskoj 2017/2018. godini primljeno je 1695 kandidata na prvi ciklus studija. Pregled broja primljenih kandidata po fakultetima : Akademija umjetnosti: 63, Arhitektonsko – građevinsko-geode...