Navigacija

Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje predstavnika akademskog i administrativnog osoblja iz reda stalno zaposlenih na Univerzitetu u Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci

KonkursiUniverzitet u Banjoj Luci

Na osnovu člana 62. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnikRepublike Srpske", broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16), člana 27. stav 2. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 9. Pravilnika o postupku izbora organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za genetičke resurse, Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 10. sjednici, održanoj dana 27.04.2017. godine, donosi

Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje predstavnika akademskog i administrativnog osoblja iz reda stalno zaposlenih na Univerzitetu u Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci

Slike

  • /uploads/attachment/vest/6558/uni-1.jpg