Navigacija

Objavljen poziv za razmjenu osoblja u istraživanjima i inovacijama

Opšte

Evropska komisija je 08. decembra 2015. godine objavila Poziv za razmjenu osoblja u istraživanjima i inovacijama (MSCA Research and Innovation Staff Exchange - RISE).

Cilj RISE poziva jeste unapređenje međunarodne i intersektorske saradnje kroz razmjenu osoblja u istraživanjima i inovacijama, kao i razmjena znanja koja vode pretvaranju ideja u inovativne proizvode, usluge i procese.

Poziv uključuje akademske i nekademske organizacije (sa posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća), koje se nalaze u Evropi (EU zemlje članice i pridružene zemlje) i van nje (tzv. treće zemlje).

Osoblje koje se razmjenjuje mogu biti mlađi i iskusniji israživači, ali i administrativno, upravljačko i tehničko osoblje koje je direktno uključeno u istraživače  i inovativne aktivnosti.

Podrška se pruža kako bi se oformila parnerstva u formi zajedničkog istraživanja i inovativnog projekta. RISE podstiče sinergiju između partera na projektu omogućavajući organizovanje različitih aktivnosti umrežavanja, organizovanje radionica i konferencija, kako bi se olakšala razmjena znanja, usvajanje novih vještina i razvoj karijere osoblja koje se u okviru projekata razmjenjuje.

Projekat može uključivati jednu od dimenzija mobilnosti (međunarodnu ili intersektorsku) ili kombinaciju ove dvije.

Rok za prijavljivanje je 28. april 2016. godine

Radni program za Marija Kiri Akcije pogledati na sljedećoj web stranici: www.ec.europa.eu

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4927/images.jpg