Навигација

Обjављен позив за размјену особља у истраживањима и иновацијама

Опште

Европска комисија је 08. децембра 2015. године објавила Позив за размјену особља у истраживањима и иновацијама (MSCA Research and Innovation Staff Exchange - RISE).

Циљ RISE позива јесте унапређење међународне и интерсекторске сарадње кроз размјену особља у истраживањима и иновацијама, као и размјена знања која воде претварању идеја у иновативне производе, услуге и процесе.

Позив укључује академске и некадемске организације (са посебним фокусом на мала и средња предузећа), које се налазе у Европи (ЕУ земље чланице и придружене земље) и ван ње (тзв. треће земље).

Особље које се размјењује могу бити млађи и искуснији исраживачи, али и административно, управљачко и техничко особље које је директно укључено у истраживаче  и иновативне активности.

Подршка се пружа како би се оформила парнерства у форми заједничког истраживања и иновативног пројекта. RISE подстиче синергију између партера на пројекту омогућавајући организовање различитих активности умрежавања, организовање радионица и конференција, како би се олакшала размјена знања, усвајање нових вјештина и развој каријере особља које се у оквиру пројеката размјењује.

Пројекат може укључивати једну од димензија мобилности (међународну или интерсекторску) или комбинацију ове двије.

Рок за пријављивање је 28. април 2016. године

Радни програм за Марија Кири Акције погледати на сљедећој web stranici: www.ec.europa.eu

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4927/images.jpg