Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Organizacija i tehnologija građenja i građevinski menadžment

Izbori u zvanjaArhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Na osnovu člana 91. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", broj: 73/10, 104/11), člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta (AGGF) u Banjoj Luci je na sjednici održanoj dana 29.04.2015. godine, donijelo Odluku, broj 14/3.477/15, o obrazovanju Komisije za pisanje Izvještaja za izbor u zvanje nastavnika, za užu naučnu oblast Organizacija i tehnologija građenja i građevinski menadžment (na nastavnim predmetima Projektovanje i nadzor, Inženjerska ekonomija, Ekološko inženjerstvo i Inženjerska etika), na studijskom programu Građevinarstvo, po raspisanom konkursu u dnevnom listu "Glas Srpske" od 08.04.2015. godine i 15.04.2015. godine, u sastavu:

1. Dr Goran Ćirović, redovni profesor, uža naučna oblast Menadžment u građevinarstvu, Visoka građevinsko-geodetska škola u Beogradu, predsjednik,
2. Dr Milan Trivunić, redovni profesor, uža naučna oblast Organizacija i tehnologija građenja, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, član,
3. Dr Mato Uljarević, vanredni profesor, uža naučna oblast Geotehnika, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Organizacija i tehnologija građenja i građevinski menadžment Dragan Nikolić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4251/agf.gif