Навигација

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Организација и технологија грађења и грађевински менаџмент

Избори у звањаАрхитектонско-грађевинско-геодетски факултет

На основу члана 91. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", број: 73/10, 104/11), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета (АГГФ) у Бањој Луци је на сједници одржаној дана 29.04.2015. године, донијело Одлуку, број 14/3.477/15, о образовању Комисије за писање Извјештаја за избор у звање наставника, за ужу научну област Организација и технологија грађења и грађевински менаџмент (на наставним предметима Пројектовање и надзор, Инжењерска економија, Еколошко инжењерство и Инжењерска етика), на студијском програму Грађевинарство, по расписаном конкурсу у дневном листу "Глас Српске" од 08.04.2015. године и 15.04.2015. године, у саставу:

1. Др Горан Ћировић, редовни професор, ужа научна област Менаџмент у грађевинарству, Висока грађевинско-геодетска школа у Београду, предсједник,
2. Др Милан Тривунић, редовни професор, ужа научна област Организација и технологија грађења, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, члан,
3. Др Мато Уљаревић, ванредни професор, ужа научна област Геотехника, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Организација и технологија грађења и грађевински менаџмент Драган Николић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4251/agf.gif