Navigacija

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Kineziologija u sportu

Izbori u zvanjaFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

Odluka o raspisivanju konkursa , organ i datum donošenja odluke: Na prijedlog Nastavno-Naučnog vijeća Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta od 29.01.2015. godine, Senat Univerziteta u Banjoj Luci je na 40. sjednici, održanoj 26.03.2015. godine, donio odluku da se raspiše Konkurs za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Kineziologija u sportu (Nastavni predmet: Biomehanika). Na osnovu člana 51. stav 2) Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 73/10, 104/11 i 84/12), te člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta je na 19. redovnoj sjednici održanoj 16.04.2015. godine donijelo Odluku (broj: 11/3.490-7.2/15) o imenovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja po konkursu za izbor nastavnika za užu naučnu oblast Kineziologija u sportu (Nastavni predmet: Biomehanika), u sljedećem sastavu:

1. Dr Slobodan Goranović, redovni profesor, uža naučna oblast Kineziologija u sportu, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Branimir Mikić, redovni profesor, nastavni predmet: Biomehanika, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli, član
3. Dr Alija Biberović, redovni profesor, uža naučna oblast Teorijsko-metodičke osnove sporta, nastavni predmet: Biomehanika 1 i 2, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Univerzitet u Tuzli, član


Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Kineziologija u sportu Marko Zeljković

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4231/ffvis.jpg