Навигација

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту

Избори у звањаФакултет физичког васпитања и спорта

Одлука о расписивању конкурса , орган и датум доношења одлуке: На приједлог Наставно-Научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта од 29.01.2015. године, Сенат Универзитета у Бањој Луци је на 40. сједници, одржаној 26.03.2015. године, донио одлуку да се распише Конкурс за избор наставника за ужу научну област Кинезиологија у спорту (Наставни предмет: Биомеханика). На основу члана 51. став 2) Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11 и 84/12), те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта је на 19. редовној сједници одржаној 16.04.2015. године донијело Одлуку (број: 11/3.490-7.2/15) о именовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја по конкурсу за избор наставника за ужу научну област Кинезиологија у спорту (Наставни предмет: Биомеханика), у сљедећем саставу:

1. Др Слободан Горановић, редовни професор, ужа научна област Кинезиологија у спорту, Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Бањој Луци, предсједник
2. Др Бранимир Микић, редовни професор, наставни предмет: Биомеханика, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Универзитет у Тузли, члан
3. Др Алија Биберовић, редовни професор, ужа научна област Теоријско-методичке основе спорта, наставни предмет: Биомеханика 1 и 2, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Универзитет у Тузли, члан


Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту Марко Зељковић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4231/ffvis.jpg