Навигација

Сенат

Највише академско тијело Универзитета је Сенат. Сенат Универзитета у Бањој Луци чини 29 чланова и то: по један представник академског особља из сваке организационе јединице, шест представника студената, ректор и четири проректора.


Чланови Сената Универзитета у Бањој Луци су:

 • Проф. др Радослав Гајанин, ректор;
 • Проф. др Страин Посављак, проректор за наставу и студентска питања:
 • Проф. др Биљана Антуновић, проректор за међународну и међууниверзитетску сарадњу;
 • Проф. др , проректор за научноистраживачки рад и развој;
 • Проф. др Лука Кецман, проректор за људске и материјалне ресурсе;    
 • Проф. мр Јелена Каришик - Академија умјетности;
 • Проф. др Мато Уљаревић - Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет;
 • Проф. др Драгана Башић  - Економски факултет;
 • Проф. др Зденка Бабић - Електротехнички факултет;
 • Проф. др Здравко Миловановић - Машински факултет;
 • Проф. др Горан Спасојевић - Медицински факултет;
 • Проф. др Златан Ковачевић - Пољопривредни факултет;
 • Проф. др Никола Мојовић - Правни факултет;
 • Проф. др Драшко Маринковић - Природно-математички факултет;
 • Доц. др Свјетлана Средић - Рударски факултет;
 • Проф. др Свјетлана Јањић - Технолошки факултет;
 • Проф. др Предраг Драгосављевић - Факултет физичког васпитања и спорта;
 • Проф. др Лазо Ристић - Факултет политичких наука;
 • Проф. др Срђан Душанић - Филозофски факултет;
 • Проф. др Ранко Поповић - Филолошки факултет;
 • Проф. др Нада Шуматић - Шумарски факултет;
 • Проф. др Родољуб Ољача - Институт за генетичке ресурсе;
 • Доц. др Дарко Паспаљ - Факултет безбједносних наука;
 • Срђан Јолић, студент;
 • Никола Бојић, студент;
 • Сузана Обрадовић, студент;
 • Стефан Кременовић, студент;
 • Милан Унчанин, студент;
 • Давид Гатарић, студент.