Навигација

Декани факултета/академије

Ред. бр. ФАКУЛТЕТ/АКАДЕМИЈА ДЕКАН ФАКУЛТЕТА/АКАДЕМИЈЕ КОНТАКТ
1. Академија умјетности Проф.др Санда Додик dekan@au.unibl.org
sanda.dodik@au.unibl.org
2. Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Проф. др Бранкица Милојевић dekan@aggf.unibl.org
brankica.milojevic@aggf.unibl.org
3. Економски факултет Проф. др Станко Станић dekan@ef.unibl.org
stanko.stanic@ef.unibl.org
4. Електротехнички факултет Проф. др Бранко Блануша dekan@etf.unibl.org
branko.blanusa@etf.unibl.org
5. Машински факултет Проф. др Дарко Кнежевић dekan@mf.unibl.org
darko.knezevic@mf.unibl.org
6. Медицински факултет Проф. др Ранко Шкрбић dekan@med.unibl.org
ranko.skrbic@med.unibl.org
7. Пољопривредни факултет Проф. др Никола Мићић dekan@agro.unibl.org
nikola.micic@agro.unibl.org
8. Правни факултет Проф. др Жељко Мирјанић dekan@pf.unibl.org
zeljko.mirjanic@pf.unibl.org
9. Природно-математички факултет Проф. др Горан Трбић dekan@pmf.unibl.org
goran.trbic@pmf.unibl.org
10. Рударски факултет Проф. др Владимир Малбашић dekan@rf.unibl.org
vladimir.malbasic@rf.unibl.org
11. Технолошки факултет Доц. др Борислав Малиновић dekan@tf.unibl.org
ljiljana.vukic@tf.unibl.org
12. Факултет безбједносних наука Доц. др Предраг Ћеранић dekan@fbn.unibl.org
predrag.ceranic@fbn.unibl.org
13. Факултет политичких наука Проф. др Здравко Злокапа dekan@fpn.unibl.org
zdravko.zlokapa@fpn.unibl.org
14. Факултет физичког васпитања и спорта Проф. др Борко Петровић dekan@ffvs.unibl.org
borko.petrovic@ffvs.unibl.org
15. Филозофски факултет Проф. др Бране Микановић dekan@ff.unibl.org
brane.mikanovic@ff.unibl.org
16. Филолошки факултет Проф. др Петар Пенда dekan@flf.unibl.org
sadzak.mladenko@flf.unibl.org
17. Шумарски факултет Проф. др Војислав Дукић dekan@sf.unibl.org
vojislav.dukic@sf.unibl.org
18. Институт за генетичке ресурсе Проф. др Гордана Ђурић
Директор института
info@igr.unibl.org
gordana.djuric@igr.unibl.org