Navigacija

Docenti

# Ime Prezime Organizaciona jedinica Uža naučna/umjetnička oblast
1 dr Radmila Arbutina Medicinski fakultet Bolesti zuba
2 dr Boris Babić Filozofski fakultet Opšta istorija
3 dr Marina Babić Mladenović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Hidrotehnika
4 dr Goran Vučić Tehnološki fakultet Upravljanje i kontrola kvaliteta hrane i pića
5 dr Maja Đilas Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektura unutrašnjih prostora i dizajn
6 dr Neda Živak Prirodno-matematički fakultet Prostorno planiranje i održivi razvoj
7 dr Željko Ivanović Elektrotehnički fakultet Elektronika i elektronski sistemi
8 dr Predrag Ilić Prirodno-matematički fakultet Zaštita životne sredine
9 dr Dragana Malivuk Gak Prirodno-matematički fakultet Opšta fizika
10 dr Miroslav Malinović Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Istorija i teorija arhitekture
11 dr Mladen Stančić Tehnološki fakultet Grafičke tehnologije
12 dr Dragana Stojisavljević Medicinski fakultet Higijena
13 dr Mlađen Trifunović Prirodno-matematički fakultet Drušvena geografija
14 dr Malina Čvoro Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Urbanizam i planiranje prostora
15 dr Saša Čvoro Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Arhitektonsko projektovanje
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
38        
39        
40        
41        
42        
43        
44