Navigacija

doc. dr Dragomir Jovičić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet bezbjednosnih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Organizacija i poslovi policije
Datum izbora u zvanje 24. novembar 2016.

Predmeti

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK12RPZ Rad policije u zajednici
OBK16ONP Organizacija i nadležnost policije
OBK09NRP Nadzor nad radom policije
OBK10NRP Nadzor nad radom policije
OBK09JVB Javna bezbjednost
OBK16JVB Javna bezbjednost
OBK09ONP Organizacija i nadležnost policije
OBK09PLTK Policijska taktika
OBK10PLTK Policijska taktika
OBK09RPZ Rad policije u zajednici