Navigacija

doc. dr Dragomir Jovičić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet bezbjednosnih nauka
051/333-675
Uža naučna/umjetnička oblast Organizacija i poslovi policije
Datum izbora u zvanje 24. novembar 2016.

Predmeti

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK16ONP Organizacija i nadležnost policije
OBK12RPZ Rad policije u zajednici
OBK16JVB Javna bezbjednost
OBK09ONP Organizacija i nadležnost policije
OBK10PLTK Policijska taktika
OBK09NRP Nadzor nad radom policije
OBK10NRP Nadzor nad radom policije
OBK09RPZ Rad policije u zajednici
OBK09PLTK Policijska taktika
OBK09JVB Javna bezbjednost

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Broj pripadnika policije u odnosu na broj stanovnika političko i/ili policijsko pitanje

  Časopis BEZBJEDNOST, POLICIJA, GRAĐANI
  Godina 2009
  Autori Gojko Šetka i Dragomir Jovičić
  Broj 2/09
  Strana od 59
  Strana do 72