Navigacija

mr Nemanja Savić

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MDVT2 Vokalna tehnika 2
13MHOR1 Hor 1
13MEMHOR6 Hor 6
13MTPHD2 Horsko dirigovanje 2
13MTPHD4 Horsko dirigovanje 4
13MTPSHP3 Sviranje horskih partitura 3
13MTPSHP4 Sviranje horskih partitura 4
13MDVT1 Vokalna tehnika 1
13MDMD4 Metodika dirigovanja 4
13MEMHOR2 Hor 2
13MEMHOR3 Hor 3
13MEMHOR4 Hor 4
13MTPHD3 Horsko dirigovanje 3
13MTPHD1 Horsko dirigovanje 1
13MTPSHP2 Sviranje horskih partitura 2
13MHOR4 Hor 4
13MKOD1 Osnove dirigovanja 1
13MHOR2 Hor 2
13MEMHOR5 Hor 5
13MTPVT1 Vokalna tehnika 1
MKDIR3 Dirigovanje 3
MMTPVT1 Vokalna tehnika 1
MMTPVT2 Vokalna tehnika 2
13MTPVT2 Vokalna tehnika 2
13MTPSHP1 Sviranje horskih partitura 1
13MHOR3 Hor 3
13MEMHOR1 Hor 1
13MKOD2 Osnove dirigovanja 2
13MHOR5 Hor 5
13MHOR6 Hor 6