Навигација

мр Немања Савић

Наставник - II-4
Академија умјетности

Предмети

Академија умјетности

13МХОР5Хор 5
13МХОР6Хор 6
13МКОД2Основе дириговања 2
13МДВТ2Вокална техника 2
ММТПВТ1Вокална техника 1
13МДМД4Методика дириговања 4
13МТПХД2Хорско дириговање 2
13МТПВТ2Вокална техника 2
ММТПВТ2Вокална техника 2
13МТПХД3Хорско дириговање 3
13МТПХД4Хорско дириговање 4
13МХОР1Хор 1
13МХОР2Хор 2
13МХОР3Хор 3
МКДИР4Дириговање 4
ММТПСП4Свирање партитура 4
13МХОР4Хор 4
13МТПХД1Хорско дириговање 1
13МТПВТ1Вокална техника 1
13МКОД1Основе дириговања 1
МКДИР3Дириговање 3
13МДВТ1Вокална техника 1
13МЕМХОР1Хор 1
13МЕМХОР2Хор 2
13МЕМХОР3Хор 3
13МЕМХОР4Хор 4
13МЕМХОР5Хор 5
13МЕМХОР6Хор 6
13МТПСХП1Свирање хорских партитура 1
13МТПСХП3Свирање хорских партитура 3
13МТПСХП4Свирање хорских партитура 4