Навигација

мр Немања Савић

Наставник - II-4
Академија умјетности

Предмети

Академија умјетности

13МТПХД2Хорско дириговање 2
13МЕМХОР3Хор 3
ММТПВТ2Вокална техника 2
13МХОР2Хор 2
13МЕМХОР1Хор 1
МКДИР3Дириговање 3
13МКОД1Основе дириговања 1
13МКОД2Основе дириговања 2
13МЕМХОР2Хор 2
13МХОР6Хор 6
13МЕМХОР4Хор 4
13МЕМХОР5Хор 5
13МЕМХОР6Хор 6
13МХОР4Хор 4
ММТПВТ1Вокална техника 1
13МДВТ1Вокална техника 1
13МДВТ2Вокална техника 2
13МТПСХП1Свирање хорских партитура 1
13МТПСХП2Свирање хорских партитура 2
13МТПСХП3Свирање хорских партитура 3
13МТПСХП4Свирање хорских партитура 4
13МХОР3Хор 3
13МХОР5Хор 5
13МТПХД1Хорско дириговање 1
13МХОР1Хор 1
13МТПХД3Хорско дириговање 3
13МТПХД4Хорско дириговање 4
13МТПВТ1Вокална техника 1
13МТПВТ2Вокална техника 2