Navigacija

mr Siniša Vujmilović

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07RNM Radiologija i nuklearna medicina
Akademske studije prvog ciklusa
ORT16RA Radiološka anatomija
ORT18RA Radiološka anatomija
ORT18RP Radiološka patologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Internal carotid and vertebral arteries diameters and their interrelationships to sex and left/right side

  DOI DOI: 10.5603/FM.a2019.0071
  Časopis FOLIA MORPHOLOGICA
  Godina 2019
  Autori Goran Spasojević, Siniša Vujmilović, Zoran Vujković, Radoslav Gajanin, S. Malobabić, Nenad Ponorac i Ljubiša Preradović
  Volumen 78
  Strana od 544
  Strana do 555
  Veb adresa https://journals.viamedica.pl/folia_morphologica/article/view/64377