Navigacija

Stojanka Lužija
asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Nacionalna istorija
Datum izbora u zvanje 25. decembar 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

MIS15BKN Bosanska Krajina u novom vijeku
MIS15VJZ Vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini u novom vijeku
NS135 Nacionalna istorija od sredine 15. do početka 19. vijeka I
NS136 Nacionalna istorija od sredine 15. do početka 19. vijeka II

Bibliografija

Radovi u časopisima

  O pokušaju Srba da osnuju štediočku zadrugu u Dobrunu

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2016
  Autori Stojanka Lužija
  Broj 8
  Strana od 267
  Strana do 278

Radovi sa skupova

  Bečki list Neue Freie Presse o pitanju Bosne i Hercegovine na Berlinskom kongresu

  Naučni skup Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine
  Publikacija Zbornik radova Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1878-1878. godine (Povodom 140 godina od podizanja ustanka), Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Stojanka Lužija
  Strana od 125
  Strana do 135

Ostali radovi

  Uticaj pokreta za crkveno-školsku autonomiju na formiranje srpske političke elite u pokrajinama Bosni i Hercegovini

  Godina 2017
  Autori Stojanka Lužija
  Strana od 119
  Strana do 128

Knjige

  Njemačke agrarne kolonije u Bosni i Hercegovini (1878-1914)

  Izdavač Art print
  ISBN 978-99955-90-18-5
  Godina 2013
  Autori Stojanka Lužija
  Tip knjige naučna knjiga