Navigacija

mr Radenko Mikanović

Stručni saradnik u nastavi - II-19
Rudarski fakultet
052/241-660

Bibliografija

Radovi u časopisima

  STANDARDNA ODSTUPANJA KOORDINATA TAČAKA GEODETSKOG ČETVOROUGLA ODREĐENIH PRIMENOM HANZENOVOG POSTUPKA

  Časopis podzemni radovi
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Milutinović, Ganić Aleksandar, Zoran Gojković, Radenko Mikanović i Nebojša Vidanović
  Volumen 200
  Broj 26
  Strana od 55
  Strana do 64

  APRIORI OCENA TAČNOSTI PROBOJA U HORIZONTALNOJ RAVNI IZMEĐU VI HORIZONTA I POTKOPA P2 SD JAME "BLAGODAT"

  DOI 61
  Časopis podzemni radovi
  Godina 2013
  Autori Vladimir Stoiljković, Aleksandar Milutinović, Aleksandar Ganić i Radenko Mikanović
  Volumen 200
  Broj 23
  Strana od 33
  Strana do 44

Radovi sa skupova

  Strategija razvoja informacionog sistema za rudarstvo

  Naučni skup Rudarstvo u budućnosti Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Dražana Tošić, Radenko Mikanović i Aleksandar Ganić
  Strana od 106
  Strana do 114