Navigacija

mr Saša Jungić
viši asistent

Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za onkologiju i radioterapiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Onkologija i radioterapija viši asistent 30. septembar 2015.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM13OR Onkologija sa radioterapijom

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Efficacy and safety of bevacizumab in combination with ininotecan and capecitabine in first-line treatment of metastatic colorectal cancer.

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2017
  Autori Saša Jungić, B Tubić, Radoslav Gajanin, Zdenka Gojković i Ivanka Rakita
  Strana od 249
  Strana do 255

  Comparison of ultrasound controled aspiration puncture to clinical examination in detection of breast cancer recurrence.

  DOI 10.2298/AOO0604118G
  Časopis Archive of Oncology
  Godina 2006
  Autori Zdenka Gojković, Dušan Jovanović, Radoslav Gajanin, Branislava Jakovljević, Željka Cvijetić, Ivanka Rakita i Saša Jungić
  Volumen 14
  Broj 3-4
  Strana od 118
  Strana do 121
  Veb adresa http://www.onk.ns.ac.rs/archive/Vol14/PDFVol14/v14n34p118.pdf

  Učestalost helikobakter pilori infekcije kod bolesnika sa karcinomom želuca liječenih u Kliničkom centru Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2004
  Autori Branislava Jakovljević, Ivanka Rakita, Saša Jungić i Zdenka Gojković
  Volumen 35
  Broj 2
  Strana od 85
  Strana do 89

Radovi sa skupova

  Liječenje hormonski ovisnog karcinoma prostate

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Ivanka Rakita, Milka Vještica, Saša Jungić, Zdenka Gojković, Aleksandar Guzijan i Rada Rašeta
  Strana od 31
  Strana do 41

  Bevacizumab in combination with irinotecan and capecitabine as first line treatment for MCRC efficacy and safety.

  Naučni skup ESMO 16th World Congress on Gastrointestinal Cancer
  Publikacija Annals of Oncology 2014; 25 (Supplement 2):
  Godina 2014
  Autori Saša Jungić, Gordana Kecman Malčić, Ivanka Rakita, Dušan Jovanović, Radoslav Gajanin, Zdravko Marić, Tubić Biljana i Zdenka Gojković
  Strana od 68
  Strana do 68
  Veb adresa http://annonc.oxfordjournals.org/search?submit=yes&tocsectionid=symposium%20article&volume=25&issue=suppl%202

  Representation of Pain by Patients of Oncology Clinic KC Banja Luka

  Naučni skup First Congress of Pain Therapy BiH with International Participation
  Godina 2010
  Autori Zdenka Gojković, Živko Vranješ, Saša Jungić, Branislava Jakovljević, Marija Vještica, Predrag Dašić, Ivanka Rakita, G Marić, P Nikolić i G Kecman

  Korelacija citološkog nalaza i definitivne patohistološke dijagnoze kod recidiva karcinoma dojke.

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scripta Medica 2007
  Godina 2007
  Autori Zdenka Gojković, Željka Cvijetić, Branislava Jakovljević, Ivanka Rakita, Saša Jungić, Radoslav Gajanin, Brano Topić, Biljana Maksimović i Predrag Lazić
  Strana od 19
  Strana do 19

  Značaj menstrualnog statusa kao prognostičkog faktora u preživljavanju kod karcinoma dojke.

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scripta Medica 2007
  Godina 2007
  Autori Željka Cvijetić, Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, Rada Rašeta, Saša Jungić, Radoslav Gajanin, Brano Topić, Biljana Maksimović i Predrag Lazić
  Strana od 14
  Strana do 14

Ostali radovi

  Corelation between microvascular density (MVD) with the time to apperance of the metastasis in the patients with breast cance

  Godina 2011
  Autori Zdenka Gojković, Siniša Maksimović, Brano Topić, Branislava Jakovljević, Saša Jungić, Predrag Dašić i Milka Vještica

  Značaj kliničkog praćenja u diferencijalnoj dijagnostici plućnih metastaza karcinoma dojke

  Godina 2006
  Autori Zdenka Gojković, I Rakita, Ž Cvijetić, G Kecman, Saša Jungić i B Maksimović
  Strana od 235
  Strana do 241

Knjige

  Dojka - ESMO vodič za dijagnostiku, liječenje, i praćenje malignih tumora

  Izdavač Udruženje onkologa Republike Srpske
  ISBN 978-99955-784-6-6
  Godina 2016
  Autori Saša Jungić, Božana Babić, Jelena Berendika, Dejan Đokanović, Radoslav Gajanin, Zdenka Gojković i Aleksandar Guzijan
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 88
  Veb adresa www.udruzenjeonkologars.com

  ESMO Vodič za dijagnostiku, liječenje i praćenje malignog tumora bubrega

  Izdavač Udruženje onkologa Republike Srpske
  ISBN 978-99955-784-3-5
  Godina 2016
  Autori Saša Jungić, J. Berendika, Radoslav Gajanin, Zdenka Gojković, Slavica Marić, Snježana Milićević, Aleksandra Salapura, M. Štrbac, Biljana Tubić, M. Vještica i Milan Žigić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije

  Osnove kliničke onkologije sa radioterapijom

Projekti

Značaj i uloga imunoterapije i ciljane terapije u liječenju melanoma i karcinoma pluća

Cilj projekta/istraživanja je pokazati efikasnost i bezbjednost/sigurnost primjene najnovije imunoterapije i nove ciljane terapije tokom liječenja pacijenata sa metastatskim melanomom i lokalno-uznapredovalim i metastatskim nesitnoćelijskim karcinomom pluća.

Broj projekta 1257009
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Biljana Tubić
Projektni tim mr Ivanka Rakita
prof. dr Vesna Gajanin
mr Saša Jungić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.07.2019.
Završetak projekta 01.07.2020.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM