Navigacija

prof. dr Nebojša Jovanić
redovni profesor

051/214-316
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za ginekologiju i akušerstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina redovni profesor 25. oktobar 2012.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07GA Ginekologija i akušerstvo
ISM13GA Ginekologija i akušerstvo
Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ07G Ginekologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Upotreba antibiotika u trudnoći

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Aleksandar Pejić, Vesna Ćurić, Nataša Stojaković, Lana Nežić i Nebojša Jovanić
  Volumen 37
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 64

  Prenatalna zaštita i perinatalna smrtnost u ratnim uslovima u regiji Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1999
  Autori Rade Vilenderčić, J. Ćeranić, Nebojša Jovanić, Slobodan Grahovac i Branka Đajić-Čančarević
  Volumen 30
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 19

Radovi sa skupova

  Embryonal rhabdomyosarcoma of the cervix of 16-year old girl: case raport.

  Naučni skup XXVII International Congress of the International Academy of Pathology.
  Publikacija Abstracts book
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Aleksandra Salapura, Živka Eri, Nebojša Jovanić, Slavica Knežević Ušaj i Radoslav Gajanin
  Strana od 204
  Strana do 205

  Spontana kompletna ruptura gravidnog rudimentiranog roga kod uterus bicornis unilateral rudimentarius u 22. gestacijskoj nedelji- prikaz slučaja

  Naučni skup L Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Nebojša Jovanić, Vesna Ećim-Zlojutro, Branka Đajić-Čančarević i M. Popović
  Strana od 390
  Strana do 400

  Odnos instrumentalnog porođaja i carskog reza. Novi parametar za praće kvaliteta akušerske zaštite u bolnici

  Naučni skup XLV Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Nebojša Jovanić, Branka Đajić-Čančarević i A. Rodić
  Strana od 403
  Strana do 405