Navigacija

Saša Laloš
viši asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast mehanika fluida
Datum izbora u zvanje 26. januar 2016.

Predmeti

Mašinski fakultet

07O3ESMM Hidraulika i pneumatika mobilnih mašina (SM)
M1MF2 Mehanika fluida 2
16-B40MF1 Mehanika fluida I
M1PST Proporcionalna i servo tehnika
07O2MF Mehanika fluida
07O3MHHP Hidraulika i pneumatika
07O3PMHIP Hidraulika i pneumatika
07O3TC Transport cijevima (TT,TE)

Tehnološki fakultet

B22404 Mehanika fluida

Bibliografija

Radovi u časopisima

  THE INFLUENCE OF THERMODYNAMIC STATE OF MINERAL HYDRAULIC OIL ON FLOW RATE THROUGH RADIAL CLEARANCE AT ZERO OVERLAP INSIDE THE HYDRAULIC COMPONENTS

  Časopis THERMAL SCIENCE
  Godina 2016
  Autori Darko Knežević, Aleksandar Milašinović, Zdravko Milovanović i Saša Laloš
  Volumen 20
  Broj Suppl. 5
  Strana od S1461
  Strana do S1471
  Veb adresa http://thermalscience.vinca.rs/

Radovi sa skupova

  Oil Cleanliness Class Influence on Wear Intensity of Piston-Cylinder Contact Pair Inside of Hydraulic Distributional Valve

  Naučni skup DEMI 2015
  Godina 2015
  Autori Velibor Karanović, Mitar Jocanović, Saša Laloš i Bojan Knežević
  Strana od 193
  Strana do 198

  EFFECT OF BULK MODULUS OF FLUID ON THE DYNAMIC BEHAVIOR OF THE HYDRAULIC SYSTEM

  Naučni skup DEMI
  Godina 2015
  Autori Darko Knežević i Saša Laloš

  THE EFFECT OF RADIAL CLEARANCE ECCENTRICITY ON FLUID FLOW RATE

  Naučni skup COMETa
  Godina 2014
  Autori Darko Knežević i Saša Laloš

  EKSPERIMENTALNO MERENJE MALIH PROTOKA UNUTAR HIDRAULIČNIH KOMPONENTI I ANALIZA REZULTATA MERENJA

  Naučni skup HIPNEM
  Godina 2012
  Autori Darko Knežević, Zdravko Milovanović i Saša Laloš

Ostali radovi

  Ispitivanje i određivanje statičkih i dinamičkih karakteristika hidrauličnih komponenti, ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad

  Godina 2015
  Autori Saša Laloš

  Mjerenje pritiska pri hidrotestu kotlovskog postrojenja TE stanari

  Godina 2014
  Autori Saša Laloš