Navigacija

Radojka Pajčin

Laborant / Viši laborant - II-29
Prirodno-matematički fakultet

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Stanje taksocena zoobentosa izvora Pliva i Ribnik.

  Časopis Glasnik Republičkog zavoda za zaštitu prirode u Podgorici
  Godina 2011
  Autori Nevenka Pavlović, Boro Pavlović, Slaven Filipović, Radojka Pajčin i Dejan Dmitrović
  Strana od 163
  Strana do 178

Radovi sa skupova

  HISTOLOGICAL ANALYSIS OF GILLS OF BROWN TROUT (Salmo trutta morpha fario) FROM THE RIVER PLIVA AND TROUT FISH FARM

  Naučni skup 8th INTERNATIONAL CONFERENCE "WATER & FISH"
  Godina 2018
  Autori Radojka Pajčin, Smiljana Paraš, Sonja Nikolić i Emilija Jelić
  Strana od 338
  Strana do 345
  Veb adresa http://www.cefah.agrif.bg.ac.rs/conference/conference.html

  Comparative analisys morphometric parameters brown trout (Salmo trutta m. fario) from localitiew of rivers Pliva and Vrbanja

  Naučni skup VII International Conference "WATER&FISH"
  Publikacija Conference proceedings
  Godina 2015
  Autori Radojka Pajčin, Smiljana Paraš, Nebojša Savić, Ivica Radović, Slaven Filipović i Dragan Mikavica
  Strana od 396
  Strana do 401
  Veb adresa http://www.cefah.agrif.bg.ac.rs/download/Water%20&%20Fish%202015.pdf

  Zoobentos Vrbanje u uslovima rada malih hidroelektrana.

  Naučni skup II Simpozijum Biologa Republike Srpske i I Simpozijum ekologa Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Nevenka Pavlović, Boro Pavlović, Boris Pavlović, Dejan Dmitrović, Radojka Pajčin i Slaven Filipović

  Zoobentos izvora gornjeg dijela sliva Vrbanje.

  Naučni skup II Simpozijum Biologa Republike Srpske i I Simpozijum ekologa Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Nevenka Pavlović, Boro Pavlović, Dejan Dmitrović, Radojka Pajčin i Slaven Filipović

  Endemične vrste i podvrste životinja značajne za čuvanje biotičkog diverziteta Republike Srpske.

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Godina 2009
  Autori Boro Pavlović, Nevenka Pavlović, Stojko Vidović, Dragojla Vuković, Radoslav Dekić, Slaven Filipović, Smiljana Paraš, Radojka Pajčin, Goran Šukalo i Dejan Dmitrović

  Endemične vrste i podvrste životinja značajne za čuvanje biotičkog diverziteta Republike Srpske

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Boro Pavlović, Nevenka Pavlović, Stojko Vidović, Dragojla Golub, Radoslav Dekić, Slaven Filipović, Smiljana Paraš, Radojka Pajčin, Goran Šukalo i Dejan Dmitrović
  Strana od 501
  Strana do 517

  Stanje taksocena zoobentosa krenona u slivu Sutjeske.

  Naučni skup Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine
  Godina 2009
  Autori Nevenka Pavlović, Boro Pavlović, Radojka Pajčin, Slaven Filipović, Dejan Dmitrović i Marina Mršić