Navigacija

Biljana Uletilović

Laborant / Viši laborant - II-29
Poljoprivredni fakultet

Bibliografija

Ostali radovi

  Strateški plan razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske do 2020.godine, 2013/2014

  Strateški plan ruralnog razvoja Republike Srpske za period 2009-2015. godine

  Godina 2009
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj, Ljiljana Drinić, Aleksandra Vučenović i Biljana Uletilović
  Strana od 1
  Strana do 267

  Program ruralnog razvoja opštine Šekovići 2008- 2015. godina

  Godina 2008
  Autori Stevo Mirjanić, Gordana Rokvić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Vesna Mrdalj, Ljiljana Drinić i Biljana Uletilović
  Strana od 1
  Strana do 139

  Program ruralnog razvoja opštine Nevesinje 2008-2015 godina

  Godina 2008
  Autori Stevo Mirjanić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj, Ljiljana Drinić i Biljana Uletilović
  Strana od 1
  Strana do 199

  Program ruralnog razvoja opštine Ribnik 2008 - 2015 godina

  Godina 2008
  Autori Stevo Mirjanić, Vesna Mrdalj, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić, Gordana Rokvić, Ljiljana Drinić i Biljana Uletilović
  Strana od 1
  Strana do 165

  Studija Mogućnosti razvoja malih i srednjih preduzeća u opštini Ribnik

  Godina 2008
  Autori Stevo Mirjanić, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Željko Vaško, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Biljana Uletilović
  Strana od 1
  Strana do 85

  Studija Mogućnosti razvoja malih i srednjih preduzeća u opštini Šekovići

  Godina 2008
  Autori Stevo Mirjanić, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Željko Vaško, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Biljana Uletilović
  Strana od 1
  Strana do 92

  Studija Mogućnosti razvoja malih i srednjih preduzeća u opštini Nevesinje

  Godina 2008
  Autori Stevo Mirjanić, Aleksandar Ostojić, Ljiljana Drinić, Željko Vaško, Gordana Rokvić, Vesna Mrdalj i Biljana Uletilović
  Strana od 1
  Strana do 92

  Ekonomska valorizacija organizaciono-tehnoloških rješenja u proizvodnji i prometu poljoprivrednih proizvoda

  Godina 2007
  Autori Stevo Mirjanić, Branko Krstić, Vesna Mrdalj, Ljiljana Drinić, Gordana Rokvić, Željko Vaško, Aleksandar Ostojić i Biljana Uletilović