Navigacija

mr Svetislav Bajić

Sekretar fakulteta/akademije/instituta - II-10
Poljoprivredni fakultet

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Vagotomija ili gastrična resekcija-kvalitet života nakon hirurškog tretmana komplikovanog duodenalnog ulkusa

  Naučni skup XX Kongresa hirurga Jugoslavije
  Godina 2017
  Autori Petar Aćimovac, Svetislav Bajić i Jovan Ćulum

  Pravno uređenje sporta

  Naučni skup Antropološki aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Petar Pavlović i Svetislav Bajić
  Strana od 73
  Strana do 78