Navigacija

doc. dr Boris Babić
docent

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta istorija
Datum izbora u zvanje 7. april 2016.

Predmeti

Filozofski fakultet

IV124 Vizantija od 1025. do 1453.
IV124-16 Istorija Vizantije 2
MIS15HRV Hristološke raspre u Vizantiji
MIS15SVZ Strah u Vizantiji
MIS15VSO Vizantijsko-srpski odnosi XII-XV vijeka
IV123-16 Istorija Vizantije 1
EMD123-16 Epoha Makedonske dinastije
MIS15IVI Istorija Vizantije
VIP124-16 Vizantija i papstvo od XIII do XV vijeka
IV123 Istorija Vizantije (do 1025)
MIS15VPV Vizantija poslije Vizantije - istorija vizantijskog nasljeđa nakon 1453. godine
MIS15VZB Vizantija i Bosna
MIS15EPP Epoha Paleologa
MIS15VIZ Vizantijski izvori i razvoj vizantologije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Vizantijski izvori o stanovništvu i crkvenim prilikama u srednjovjekovnoj Bosni

  Časopis Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine
  Godina 2012
  Autori Boris Babić
  Broj 7
  Strana od 37
  Strana do 48

  Vizantijski i postvizantijski izvori o prostoru i položaju srednjovjekovne Bosne

  Časopis Zbornik radova Vizantološkog instituta
  Godina 2011
  Autori Boris Babić
  Broj 48
  Strana od 39
  Strana do 50

  Dva pisma Dubrovčana Sandalju Hraniću

  Časopis Građa o prošlosti Bosne
  Godina 2010
  Autori Boris Babić
  Broj 3
  Strana od 111
  Strana do 116

  Napadi Osmanlija na Bosnu devedesetih godina XIV vijeka

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2009
  Autori Boris Babić
  Broj 1
  Strana od 131
  Strana do 135

Radovi sa skupova

  Pad Bosne pod osmanlijsku vlast u svjetlosti vizantijskih i postvizantijskih izvora

  Naučni skup Pad bosanskog kraljevstav 1463. godine
  Godina 2015
  Autori Boris Babić
  Strana od 175
  Strana do 195

  Nekoliko zabluda o srpskoj istoriji u istoriografiji i van nje

  Naučni skup Kultura i obrazovanje-determinante društvenog progresa(dostignuća,dometi,perspektive)
  Godina 2010
  Autori Boris Babić
  Strana od 215
  Strana do 222

  Pomen Vizantije u istoriografiji Bosne i Hercegovine 1992-2007

  Naučni skup Nauka i savremeni društveni procesi
  Godina 2007
  Autori Boris Babić
  Strana od 181
  Strana do 190

  Isihazam-istorijsko i bogoslovsko pitanje(sa osvrtom na različita tumačenja u istoriografiji)

  Naučni skup Jedinstvo nauka danas(interdisciplinarni pristup saznanju)
  Godina 2003
  Autori Boris Babić
  Strana od 357
  Strana do 366

Ostali radovi

  Stari srpski arhiv, knjiga 7 (2008)

  Godina 2009
  Autori Boris Babić
  Strana od 521
  Strana do 522