Navigacija

prof. dr Mladen Šukalo
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 2

051/340-132
lokal 132
Uža naučna/umjetnička oblast Teorija književnosti
Datum izbora u zvanje 25. februar 2010.

Predmeti

Filološki fakultet

OFL16TKNJ Teorija književnosti
12SOK2 Opšta književnost 2
12SOK3 Opšta književnost 3
09SKM Književna morfologija
12SKM Književna morfologija
12SUOKK Uvod u opštu i komparativnu književnost
12SOK1 Opšta književnost 1
13IOK Opšta književnost
09FPIFF1 Pregled istorije francuskog filma I
09FTKNJ1 Teorija književnosti I
09SPSK Pregled svjetske književnosti
09FTKNJ2 Teorija književnosti II
09FIABP Intertekstualni aspekti Bodlerove poetike
09FPIFF2 Pregled istorije francuskog filma II
09SUOKK Uvod u opštu i komparativnu književnost
09SOK2 Opšta književnost II
09FKSUPD Kulturološki sistemi u Prustovom djelu
09SOK1 Opšta književnost I

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Liječenje hipertenzije u ambulanti porodičnog doktora

  Časopis Medicina danas
  Godina 2008
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Gordana Tešanović, Nevena Todorović, Lana Nežić, Mladen Šukalo i Sanela Tepšić
  Volumen 7
  Broj 10-12
  Strana od 401
  Strana do 408

Radovi sa skupova

  Skrining spirometrija u ambulantama Edukativnog centra porodične medicine u Banja Luci

  Naučni skup Majski pulmološki dani 2009
  Publikacija Scripta Medica (suplement), Zbornik radova kongresa Majski pulmološki dani 2009
  Godina 2009
  Autori Sanela Tepšić, Gordana Tešanović, Nevena Todorović, Mladen Šukalo i Nataša Pilipović-Broćeta
  Strana od 227
  Strana do 229

  Family Medicine and noncommunicable disease prevention

  Naučni skup The 14th Wonca Europe Regional Conference
  Publikacija Abstract Book of the 14th Wonca Europe Regional Conference
  Godina 2008
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Gordana Tešanović, Nevena Todorović i Sanela Tepšić
  Strana od 353
  Strana do 353

  Therapeutical approach to acute infections of upper respiratory tract

  Naučni skup The 14th Wonca Europe Regional Conference
  Publikacija : Abstract Book of the 14th Wonca Europe Regional Conference
  Godina 2008
  Autori Nevena Todorović, Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo, Gordana Tešanović, Lana Nežić i Sanela Tepšić
  Strana od 279
  Strana do 279

  Najčešći zdravstveni problemi školske djece

  Naučni skup Prvi kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Scripta Medica (suplement), Radovi i sažeci sa Prvog kongresa doktora medicine republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Mladen Šukalo, Nataša Pilipović-Broćeta, Suzana Savić, Nevena Todorović i Gordana Tešanović
  Strana od 77
  Strana do 77

  Mjesto i uloga timova porodične medicine u provođenju programa prevencije u Domu zdravlja Banja Luka

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres socijalne medicine i javnog zdravstva
  Publikacija Sažeci Drugog međunarodnog kongresa socijalne medicine i javnog zdravstva
  Godina 2006
  Autori Nataša Pilipović-Broćeta, Mladen Šukalo i Gordana Tešanović
  Strana od 165
  Strana do 166