Navigacija

prof. dr Aleksandar Bogdanić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka, kancelarija 418

051/304-029
lokal 418
Uža naučna/umjetnička oblast Komunikologija
Datum izbora u zvanje 24. novembar 2016.

Predmeti

Filološki fakultet

09NJKOM Komunikologija
09EKOM Komunikologija

Elektrotehnički fakultet

Z106 Vještine komuniciranja

Fakultet političkih nauka

S-8 Uvod u komunikologiju i informisanje
N-8 Uvod u komunikologiju i informisanje
N-60 Medijska pismenost
MK-7 Komuniciranje sa javnostima
N-49 Istraživačko novinarstvo 1
N-54 Odnosi s javnošću
NOV-60 Odnosi s javnošću
MN-2 Komunikološke teorije
N-19 Teorije medija
MK-1 Komunikološke teorije
P-8 Uvod u komunikologiju i informisanje

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Medijska konstrukcija mentaliteta žrtve u svjetlu teorije kultivacije

  Časopis Identiteti - kulture - jezici
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Bogdanić, Bojana Karanović i Jelena Ćurguz
  Volumen 2
  Strana od 221
  Strana do 239
  Veb adresa http://ff.sve-mo.ba/stranice/identiteti-kulture-jezici

  Anglicizacija kroz medijsko komuniciranje i prevođenje: uticaj engleskog na srpski u vrijeme medijatizacije

  DOI 10.7251/RFFP16141197B
  Časopis RADOVI
  Godina 2014
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Volumen 16
  Broj 1
  Strana od 197
  Strana do 211
  Veb adresa http://www.ffuis.edu.ba/radovi/

  Novinarnost: jedan pristup analizi odgovornosti u novinarstvu

  DOI 10.7251/ZIP07114041B
  Časopis ZNAKOVI I PORUKE
  Godina 2014
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Volumen VII
  Strana od 41
  Strana do 66
  Veb adresa http://kfbl.edu.ba/kf/casopis-znakovi-i-poruke

  Secularizing the ideology of nationalism and nationalizing the ideology of secularism: a refeudalization of discourse in Bosnia and Herzegovina

  DOI http://dx.doi.org/10.1080/13504630.2013.864463
  Časopis Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture
  Godina 2014
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Volumen 20
  Broj 1
  Strana od 5
  Strana do 21
  Veb adresa http://www.tandfonline.com/loi/csid20

  Nova medijska paradigma: od medijacije do medijatizacije društvenog komuniciranja

  DOI 10.7251/POL1305011B
  Časopis POLITEIA
  Godina 2013
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Volumen 5
  Strana od 11
  Strana do 37
  Veb adresa http://politeia.fpnbl.org/

  Metodološke pretpostavke studija engleskog jezika kod odabira materijala i vrednovanja pismenih radova iz predmeta engleskog jezika na studijskim programima anglistike

  Časopis ZNAKOVI I PORUKE
  Godina 2012
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Volumen V
  Strana od 119
  Strana do 134
  Veb adresa http://kfbl.edu.ba/kf/casopis-znakovi-i-poruke

  Jedna konceptualizacija uređivačke politike u masovnim medijima

  Časopis ZNAKOVI I PORUKE
  Godina 2011
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Volumen IV
  Strana od 47
  Strana do 57
  Veb adresa http://kfbl.edu.ba/kf/casopis-znakovi-i-poruke

  Govor mržnje

  Časopis ZNAKOVI I PORUKE
  Godina 2010
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Volumen III
  Strana od 55
  Strana do 62
  Veb adresa http://kfbl.edu.ba/kf/casopis-znakovi-i-poruke

  On cultural aspects of translation and interpretation

  Časopis ZNAKOVI I PORUKE
  Godina 2010
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Volumen III
  Strana od 89
  Strana do 96
  Veb adresa http://kfbl.edu.ba/kf/casopis-znakovi-i-poruke

  O implikacijama odbrambenog komuniciranja

  Časopis ZNAKOVI I PORUKE
  Godina 2009
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Volumen II
  Strana od 47
  Strana do 64
  Veb adresa http://kfbl.edu.ba/%d0%ba%d1%84/casopis-znakovi-i-poruke/

  Bitna nebitnost formalnog

  Časopis ZNAKOVI I PORUKE
  Godina 2007
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Volumen I
  Strana od 101
  Strana do 122
  Veb adresa http://kfbl.edu.ba/kf/casopis-znakovi-i-poruke

  Hooked for a week on two Yugoslav TV Channels: Palma and RTS2

  DOI http://dx.doi.org/10.1080/08934219609367636
  Časopis Communication Reports
  Godina 1996
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Volumen 9
  Broj 1
  Strana od 69
  Strana do 77
  Veb adresa http://www.tandfonline.com/loi/rcrs20

  O nekim ograničenjima uslova komunikativne namjere

  Časopis Srpska politička misao
  Godina 1995
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 201
  Strana do 224
  Veb adresa http://www.nspm.rs/

  Krizne situacije u odnosima s javnošću

  Časopis Srpska politička misao
  Godina 1994
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Volumen 1
  Broj 1-4
  Strana od 129
  Strana do 146
  Veb adresa http://www.nspm.rs/

Radovi sa skupova

  Communication between domination and emancipation - uvodno predavanje

  Naučni skup Communication between domination and emancipation
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Bogdanić

  Political economy of the new media: Refeudalization of the private sphere on the internet

  Naučni skup Communication between domination and emancipation
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Bogdanić

  Istraživanja o odgovornom novinarstvu - uvodno predavanje

  Naučni skup Medijska slika: istraživanja o odgovornom novinarstvu
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Bogdanić

  On bounds of epistemic communication: Towards a transontological theory of human communication

  Naučni skup ECREA’s 5th European Communication Conference Communication for Empowerment: Citizens, Markets, Innovations
  Godina 2014
  Autori Aleksandar Bogdanić

  Revisiting McLuhan: Mediatization of human communication

  Naučni skup ECREA’s 4th European Communication Conference Social Media and Global Voices
  Godina 2012
  Autori Aleksandar Bogdanić

  A refeudalization of public discourse in Bosnia and Herzegovina: Secularizing the ideology of nationalism and nationalizing the ideology of secular

  Naučni skup ECREA’s 3rd European Communication Conference Trans-cultural Communication – Intercultural Comparisons
  Godina 2010
  Autori Aleksandar Bogdanić

  Kultura dijaloga - uslovi za racionalni razgovor

  Naučni skup Kultura dijaloga u političkom i javnom prostoru BiH
  Godina 2010
  Autori Aleksandar Bogdanić

  Defanzivno komuniciranje u organizacijama – uzroci, posljedice i alternative

  Naučni skup Odnosi s javnošću - izazovi u recesijsko vrijeme
  Godina 2009
  Autori Aleksandar Bogdanić

  Defanzivno i podsticajno komuniciranje

  Naučni skup Četvrta regionalna konferencija PRIBA
  Godina 2009
  Autori Aleksandar Bogdanić

  Primjena teorije usaglašenog upravljanja značenjem: Kozmopolitsko komuniciranje kao simetrično komuniciranje

  Naučni skup Treća regionalna konferencija PRIBA
  Godina 2008
  Autori Aleksandar Bogdanić

  Interplay of linguistic and non-linguistic factors in intercultural communication

  Naučni skup Interkatedarska konferencija odsjeka za anglistiku iz Jugoslavije i Republike Srpske
  Godina 2002
  Autori Aleksandar Bogdanić

  Passing or convergence of traditional cultures in Bosnia and Herzegovina?

  Naučni skup South Slavic Neighbours in Southeastern Europe
  Godina 2000
  Autori Aleksandar Bogdanić

Ostali radovi

  Novinarnost elektronskih medija u vrijeme izborne kampanje: uporedna analiza Dnevnika 2 RTVBN i RTRS

  DOI 10.7251/FPNZB0115091B
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Bogdanić i Jelena Ćurguz
  Strana od 87
  Strana do 108
  Veb adresa http://medijskaslika.org/

  Uređivačke politike u medijima koji izvještavaju o maloljetničkom prestupništvu

  Godina 2014
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Strana od 19
  Strana do 30

  Investigating techniques for eliciting hierarchy-enhancing legitimizing myths

  Godina 2013
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Strana od 29
  Strana do 55

Knjige

  A grin without a cat, again: how to be yourself in the world of others?

  Izdavač Komunikološki koledž u Banjaluci
  ISBN 978-99955-609-5-9
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 133

  Razmatranje novinarskog diskursa i teorije medija: uvod u teoriju novinarnosti

  Izdavač Komunikološki koledž u Banjaluci
  ISBN 978-99955-609-4-2
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 229

  Medijska slika: istraživanja o odgovornom novinarstvu

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99976-651-1-9
  Godina 2015
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 214

  Ogledi iz komunikologije

  Izdavač Komunikološki koledž u Banjaluci
  ISBN 978-99955-609-1-1
  Godina 2010
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 171

  Komunikologija: vodeća paradigma

  Izdavač Čigoja štampa, Beograd
  ISBN 86-81493-43-5
  Godina 1996
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 245

  A grin without a cat: An alternative communication primer

  Izdavač Čigoja štampa, Beograd
  ISBN 86-81493-42-7
  Godina 1995
  Autori Aleksandar Bogdanić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 153