Navigacija

doc. mr Velimir Blanić
docent

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Gluma
Datum izbora u zvanje 29. januar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

DUGLU7 Gluma 7
13DGLU5 Gluma 5
13DGLU6 Gluma 6
DUGOL1 Osnove lutkarstva 1