Navigacija

OGD07GNSS - Globalni navigacini satelitski sistemi

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Globalni navigacini satelitski sistemi
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
OGD07GNSS obavezan 7 P + V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Satelitska geodezija. Za pohađanje nastave odslušan predmet, za polaganje završnog ispita nema.
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje sa arhitekturom globalnih navigacionih satelitskih sistema, principima njihovog funkcionisanja, metodama merenja i pozicioniranja i geodetskom primenom dobijenih rezultata.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će upoznati sličnosti i razlike globalnih navigacionih satelitskih sistema koji su danas operativni ili su u fazi realizacije. Steći će neophodna znanja o principima satelitskih merenja i različitim režimima pozicioniranja. Stečena znanja biće u stanju da primene u praksi u različitim geodetskim aplikacijama kao što su razvijanje trodimenzionalnih mreža, snimanje detalja i rešavanje geodetskih problema u inženjerstvu.
Sadržaj predmeta
Uvodna razmatranja. Istorijski razvoj globalnih navigacionih satelitskih sistema. Sistemi TIMATION, B621, TRANSIT. Arhitektura sistema NAVSTAR GPS. Princip GPS merenja. Matematički model GPS kodnih i faznih pseudodužina. Autonomno GPS pozicioniranje. Precizno apsolutno GPS pozicioniranje. Diferencijalno GPS pozicioniranje. Relativno statičko i kinematičko GPS pozicioniranje. GPS pozicioniranje u mreži permanentnih stanica. Napomene o tačnosti različitih režima GPS pozicioniranja. Arhitektura i arakteristike ruskog sistema GLONASS. Arhitektura i arakteristike evropskog sistema GALILEO. Arhitektura i arakteristike kineskog sistema BeiDou-2. Arhitektura i arakteristike japanskog sistema QZSS. Primene GNSS merenja i pozicioniranja u geodeziji, premeru i inženjerskim radovima.
Metode izvođenja nastave
Teorijska predavanja i praktične vježbe.
Literatura
  1. Seeber, G. (2003): Satellite Geodesy: Foundations, Methods and Applications. Walter de Gruyter, Berlin.
  2. Blagojević, D. (2014): Uvod u Satelitsku geodeziju. Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Pohađanje nastave Kolokvijum Usmeni ispit
Posebna naznaka
Nema.