Navigacija

prof. dr Dragan Blagojević
redovni profesor

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Geodetski referentni sistemi
Datum izbora u zvanje 18. jun 2014.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OGD07TSP Teorija satelitkog pozicioniranja
OGD07GNSS Globalni navigacini satelitski sistemi
OGD09GRM Geodetske referentne mreže
OGD07PNG Praktična nastava iz geodezije
OGD09FG Fizička geodezija
OGD07TG Teorijska geodezija
OGD09GRS Geodetski referentni sistemi
OGD07OGRM Osnove geodetskih referentnih mreža
OGD08FG Fizička geodezija
OGD07SG Satelitska geodezija
OGD07FG Fizička geodezija