Navigacija

Javni poziv za osoblje Filozofskog fakulteta

Stipendije i programi

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za zaposlene (nastavno i administrativno osoblje) Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.

Dostupne su 2 stipendije u trajanju od 5 radnih dana za boravak na Međunarodnom psihoanalitičkom univerzitetu u Berlinu (IPU), Njemačka, u ljetnom semestru, u akademskoj 2017/2018. godini.

IZNOS STIPENDIJE:

•             dnevnica od 120,00 EUR (za troškove života),

•             putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,

•             osiguranje nije obuhvaćeno ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

 

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti zaposleni Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.

DOKUMENTI

Za konkurs je potrebno dostaviti:

1.            Pozivno pismo

2.            Prijedlog ugovora o razmjeni (obratiti se koordinatoru za međunarodnu saradnju)

3.            CV u Europass formatu

4.            Pismo motivacije

 

Za pozivno pismo potrebno je kontaktirati kolege na IPU radi uspostavljanja kontakta i pozivnog pisma. Nastavno osoblje treba da uspostavi kontakt sa nastavnicima srodnih oblasti koji bi im bili kontakt osoba za organizaciju gostujućih predavanja (minimum 8 časova predavanja za 5 radnih dana). Administrativno osoblje treba da uspostavi kontakt sa administrativnom službom u sklopu koje bi obavili razmjenu.

 

PRIJAVA:

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Koordinatoru za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta (za Filozofski fakultet Slavica Tutnjević), poštom ili lično. Koordinator će sve prijave dostaviti komisiji, koja će u roku od 5 dana po zatvaranju konkursa donijeti odluku o nominaciji. Za sve dodatne informacije obratiti se na e-mail adresu slavica.tutnjevic@ff.unibl.org.

Rok za dostavljanje dokumentacije za osoblje nije određen, moguće se prijaviti bilo kada s tim da razmjena mora biti obavljena do 31. jula 2018.

 

 

LINKOVI:

• Programi: https://www.ipu-berlin.de/en/study-courses/study-courses.html

 

POSTUPAK ODABIRA:

1.            Po završetku konkursa, komisija za odabir kandidata sa Univerziteta u Banjoj Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata.

2.            Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.

3.            EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7127/erasmus-unibl.jpg