Navigacija

Erazmus+ stipendije za razmjenu studenata svih ciklusa studija na Univerzitetu u Mariboru

Stipendije i programiUniverzitet u Banjoj Luci

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente osnovnih, master i doktorskih studija za odlazak na razmjenu na Univerzitet u Mariboru, Slovenija.

Dostupne su dvije (2) stipendija za studente osnovnih, master i doktorskih studija.Trajanje razmjene ne može biti kraće od tri (3) mjeseca i duže od deset (10) mjeseci.

Razmjena se mora obaviti tokom akademske 2017/18. godine.

IZNOS STIPENDIJE:
mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 evra (za troškove života),
putni troškovi do iznosa od 180,00 evra,
viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti svi studenti osnovnih, master i doktorskih studija Univerziteta u Banjoj Luci.

DOKUMENTI
Za konkurs je potrebno dostaviti:
1.  Kopiju pasoša
2.  Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1) sa minimum 30 ECTS kredita po semestru, te izvršiti prijavu na linku: https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx 
Ugovor o učenju potpisuju kandidat i akademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja na fakultetu: http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja 
3.  Prepis ocjena na engleskom jeziku, sa svih nivoa studija
4.  Potvrda o upisu
5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (CEFR B1 nivo ili viši). Više informacija na linku: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp 
6. Diplome sa prethodnih ciklusa studija (za studente master i  doktorskih studija)
7.  Motivaciono pismo, maksimalno A1 stranica, potpisano od strane kandidata
8.  Potpisana deklaracija o eventualnim obavljenim razmjenama  (Prilog 2)
9.Potpisana deklaracija o mjestu prebivališta, mjestu rođenja i
državljanstvu  (Prilog 3)
10. CV u Europass formatu sa navedenim dodatnim aktivnostima (Prilog 4)

PRIJAVA:
Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti Višem stručnom saradniku za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta, Jeleni Rožić, elektronskom ili običnom poštom, na e-adresu: jelena.rozic@unibl.org ili na adresu: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A (sa napomenom: za Erasmus+, kreditna razmjena).

Rok za dostavljanje dokumentacije je 16.11.2017. godine.

LINKOVI:
O Univerzitetu: https://www.um.si/en/Pages/default.aspx  
Katalog modula: http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Faculties-information.aspx
informacije o vizi: http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Visa-and-residence-permit.aspx
informacije o osiguranju: http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Insurance-Healthcare.aspx
informacije o smještaju: http://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/Student_dormitory.aspx

POSTUPAK ODABIRA:
Po završetku konkursa, komisija za odabir kandidata sa Univerziteta u Banjoj Luci će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava. 
Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Banjoj Luci.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7058/erasmusplus_logo_blu.jpg