Navigacija

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – Nabavka stomatološkog materijala za laboratoriju LOT 1

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj LuciObavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – Nabavka stomatološkog materijala za laboratoriju LOT 1.

Prilog: Obrazac realizacije ugovora