Navigacija

Obavještenje o dođeli ugovora za javnu nabavku stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – Nabavka stomatološkog materijala za kliniku LOT 2

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj LuciObavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dođeli ugovora za javnu nabavku stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – Nabavka stomatološkog materijala za kliniku LOT 2.

Prilog: Obrazac realizacije ugovora