Navigacija

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga održavanja vozila za potrebe UBL – usluge održavanja vozila za potrebe Rudarskog fakulteta UBL LOT 2

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj LuciOdluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga održavanja vozila za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci – usluge održavanja vozila za potrebe Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj LOT 2

Prilog: Odluku o izboru - LOT 2