Navigacija

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku pružanja usluga smještaja gostujućih profesora i saradnika u zimskom semestru akademske 2016/2017 godine za potrebe UBL

Javne nabavkeUniverzitet u Banjoj LuciObavještenje o dodjeli ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku pružanja usluga smještaja gostujućih profesora i saradnika u zimskom semestru akademske 2016/2017 godine za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci.
 
Prilog: Obrasci realizacije ugovora

Obrazac realizacije ugovora - HOTEL BOSNA

Obrazac realizacije ugovora - HOTEL KAMEL

Obrazac realizacije ugovora - HOTEL PALAS